HP Officejet Pro 6830 - Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in glasovno pošto

background image

Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in

glasovno pošto

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki, na isti telefonski liniji uporabljate tudi

računalniški modem za klicno povezavo ter imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev glasovne

pošte, nastavite tiskalnik tako, kot je opisano v tem odstavku.
OPOMBA: Faksov ne morete sprejemati samodejno, če imate storitev glasovne pošte na isti

telefonski številki, kot jo uporabljate za faks klice. Fakse morate sprejemati ročno; to pomeni, da

morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno. Če bi fakse raje sprejemali samodejno, se obrnite

na telefonsko podjetje, da vam vključijo storitev značilnega zvonjenja, ali pa si priskrbite ločeno

telefonsko linijo za faksiranje.
Ker je računalniški modem priključen na isto telefonsko linijo kot tiskalnik, ga ne morete uporabljati

istočasno s tiskalnikom. Tiskalnika na primer ne morete uporabiti za pošiljanje faksov, če za dostop

do interneta in pošiljanje e-pošte uporabljate računalniški modem za povezavo na klic.
Tiskalnik lahko z računalnikom nastavite na dva načina, odvisno od števila vrat za telefon

računalnika. Pred začetkom preverite, ali ima računalnik ena ali dvoje vrat za telefon.

Če ima računalnik samo ena telefonska vrata, boste morali kupiti vzporedni razdelilnik (spojnik),

kot je prikazano na sliki. (Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in dvoje vrat RJ-11

zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega razdelilnika ali

vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.)
Slika B-15 Primer vzporednega razdelilnika

168 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

Če ima računalnik dvoje vrat za telefon, namestite tiskalnik tako, kot je prikazano na sliki.
Slika B-16 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite v vrata 1-LINE

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

3

Računalnik z modemom

4

Telefon

Nastavitev tiskalnika na isto telefonsko linijo kot računalnik z dvoje telefonskih vrat

1.

Iz vrat izvlecite beli vtikač z oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

2.

Poiščite telefonski kabel, ki je priključen v hrbtno stran računalnika (klicni računalniški modem) in

stensko telefonsko vtičnico. Kabel izvlecite iz stenske telefonsko vtičnice in ga vključite v vrata z

oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

3.

Telefon povežite z vrati »OUT« na računalniškem modemu za povezavo na klic.

4.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

5.

Če je programska oprema modema nastavljena na samodejno sprejemanje faksov v računalnik,

to nastavitev izklopite.
OPOMBA: Če ne izklopite nastavitve programske opreme modema za samodejno sprejemanje

faksov, tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 169

background image

6.

Izklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

7.

Zaženite preskus faksa.

Na dohodne faks klice morate odgovoriti osebno, sicer tiskalnik ne more sprejemati faksov.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.