HP Officejet Pro 6830 - Preskus nastavitve faksa

background image

Preskus nastavitve faksa

Naredite lahko preskus nastavitve faksa, da preverite stanje tiskalnika in se prepričate, ali je za

pošiljanje faksov pravilno nastavljen. Preskus izvedite po končani nastavitvi tiskalnika za pošiljanje

faksov. S preskusom:

preverite strojno opremo faksa,

preverite, ali je tiskalnik povezan s pravim telefonskim kablom,

preverite, ali je telefonski kabel priključen na prava vrata,

preverite znak centrale,

170 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

preverite aktivno telefonsko linijo,

preverite stanje povezave telefonske linije.

Tiskalnik natisne poročilo z rezultati preskusa. Če je preskus neuspešen, v poročilu poiščite

informacije za rešitev težave in znova zaženite preskus.

Preizkušanje nastavitve faksa z nadzorne plošče tiskalnika

1.

Tiskalnik za pošiljanje faksov nastavite v skladu z navodili za domačo ali pisarniško nastavitev.

2.

Pred začetkom preskusa preverite, ali so nameščene kartuše s črnilom in ali je v vhodni pladenj

naložen papir polne velikosti.

3.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

4.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

5.

Dotaknite se možnosti Tools (Orodja), nato pa še Run Fax Test (Zaženi preskus faksa).
Tiskalnik na zaslonu prikaže stanje preskusa in natisne poročilo.

6.

Preglejte poročilo.

Če imate po končanem preskusu še vedno težave s faksiranjem, preverite, ali so nastavitve

faksa, ki so navedene v poročilu, pravilne. Težave pri faksiranju lahko povzroča prazna ali

nepravilna nastavitev faksa.

Če preskus ni uspel, v poročilu poiščite več informacij za odpravo najdenih težav.

SLWW

Preskus nastavitve faksa 171