HP Officejet Pro 6830 - Brisanje stikov v adresarju

background image

Brisanje stikov v adresarju

Izbrišete lahko stike v adresarju ali skupinske stike v adresarju.
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

2.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

3.

Dotaknite se (Adresar).

4.

Dotaknite se

(Phone Book Contact (Stik v adresarju)).

5.

Dotaknite se (Edit (Uredi)).

6.

Dotaknite se stika v adresarju, ki ga želite izbrisati.

7.

Dotaknite se Delete (Izbriši).

8.

Za potrditev se dotaknite možnosti Yes (Da).