HP Officejet Pro 6830 - Nastavljanje in spreminjanje skupinskih stikov v adresarju

background image

Nastavljanje in spreminjanje skupinskih stikov v adresarju

Skupine številk faksov lahko shranite kot skupinske stike v adresarju.

Nastavitev skupinskih stikov v adresarju

OPOMBA: Preden lahko ustvarite skupinski stik v adresarju, morate ustvariti vsaj en stik v

adresarju.
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

2.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

3.

Dotaknite se (Adresar).

4.

Dotaknite se

(Group Phone Book Contact (Skupinski stik v adresarju)).

5.

Če želite dodati skupino, se dotaknite

(znak plus).

54 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

6.

Dotaknite se možnosti Name (Ime), vnesite ime skupine, nato pa se dotaknite Done (Končano).

7.

Dotaknite se Number of Members (Število članov), izberite stike v adresarju, ki jih želite vključiti

v to skupino, nato pa se dotaknite Select (Izberi).

8.

Dotaknite se možnosti Create (Ustvari).

Spreminjanje skupinskih stikov v adresarju

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

2.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

3.

Dotaknite se (Adresar).

4.

Dotaknite se

(Group Phone Book Contact (Skupinski stik v adresarju)).

5.

Če želite urediti skupino, se dotaknite (Edit (Uredi)).

6.

Dotaknite se skupinskega stika v adresarju, ki ga želite urediti.

7.

Dotaknite se možnosti Name (Ime), uredite ime skupinskega stika v adresarju, nato pa se

dotaknite Done (Končano).

8.

Dotaknite se Number of Members (Število članov).

9.

Izberite stike v adresarju, ki jih želite izbrisati iz te skupine, ali pa se dotaknite

(znak plus), da

v skupino dodate stik.

10. Dotaknite se Done (Končano).