HP Officejet Pro 6830 - Nastavljanje in spreminjanje stikov v adresarju

background image

Nastavljanje in spreminjanje stikov v adresarju

Nastavljanje in spreminjanje skupinskih stikov v adresarju

Brisanje stikov v adresarju

Tiskanje seznama stikov v adresarju

Nastavljanje in spreminjanje stikov v adresarju

Številke faksov lahko nastavite kot stike v adresarju.

Nastavitev stikov v adresarju

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

2.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

3.

Dotaknite se (Adresar).

SLWW

Nastavljanje stikov v adresarju 53

background image

4.

Dotaknite se

(Phone Book Contact (Stik v adresarju)).

5.

Za dodajanje stika se dotaknite

(znak plus).

6.

Dotaknite se možnosti Name (Ime), vnesite ime stika v adresarju, nato pa se dotaknite Done

(Končano).

7.

Dotaknite se možnosti Fax Number (Številka faksa), vnesite številko faksa za stik v adresarju,

nato pa se dotaknite Done (Končano).
OPOMBA: Ne pozabite vnesti morebitnih presledkov ali drugih zahtevanih številk, npr.

področno kodo, dostopno kodo za številke zunaj sistema PBX (po navadi 9 ali 0) ali pa

medkrajevno predpono.

8.

Dotaknite se Add (Dodaj).

Spreminjanje stikov v adresarju

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

2.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

3.

Dotaknite se (Adresar).

4.

Dotaknite se

(Phone Book Contact (Stik v adresarju)).

5.

Če želite urediti stik, se dotaknite (Edit (Uredi)).

6.

Dotaknite se stika v adresarju, ki ga želite urediti.

7.

Dotaknite se možnosti Name (Ime), uredite ime stika v adresarju, nato pa se dotaknite Done

(Končano).

8.

Dotaknite se možnosti Fax Number (Številka faksa), uredite številko faksa za stik v adresarju,

nato pa se dotaknite Done (Končano).
OPOMBA: Ne pozabite vnesti morebitnih presledkov ali drugih zahtevanih številk, npr.

področno kodo, dostopno kodo za številke zunaj sistema PBX (po navadi 9 ali 0) ali pa

medkrajevno predpono.

9.

Dotaknite se Done (Končano).