HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje seznama stikov v adresarju

background image

Tiskanje seznama stikov v adresarju

Natisnete lahko seznam stikov v adresarju
1.

V pladenj naložite papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

3.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Poročila.

4.

Dotaknite se Print Phone Book (Natisni adresar).

SLWW

Nastavljanje stikov v adresarju 55