HP Officejet Pro 6830 - Pošiljanje faksa iz pomnilnika

background image

Pošiljanje faksa iz pomnilnika

Črno-beli faks lahko optično preberete v pomnilnik in ga nato pošljete. Ta funkcija je priročna, če je

številka faksa, ki jo kličete, zasedena ali trenutno nedosegljiva. Tiskalnik izvirnike optično prebere v

pomnilnik in jih pošlje, ko uspe vzpostaviti povezavo s prejemnikovim faksom. Izvirnike lahko

odstranite s pladnja za podajanje dokumentov ali stekla optičnega bralnika, takoj ko so strani optično

prebrane v pomnilnik.
OPOMBA: Iz pomnilnika lahko pošljete samo črno-bel faks.

Pošiljanje faksa iz pomnilnika

1.

Zagotovite, da je možnost Scan and Fax Method (Način optičnega branja in faksiranja)

vklopljena.
a.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

b.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

c.

Vklopite možnost Scan and Fax Method (Način optičnega branja in faksiranja).

2.

Naložite izvirnik s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
Za dodatne informacije glejte Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov.

3.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

4.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

5.

Če je izvirnik položen na steklo optičnega bralnika, se dotaknite Use Glass (Uporabi steklo).
OPOMBA: Če izberete Use Glass (Uporabi steklo) bo tiskalnik uporabil način za pošiljanje

standardnega faksa. Več informacij o pošiljanju standardnega faksa najdete v poglavju

Pošiljanje standardnega faksa.

6.

S številsko tipkovnico vnesite številko faksa. Če želite izbrati stik v adresarju ali predhodno

klicano številko ali številko dohodnega klica, se dotaknite možnosti (Adresar).

7.

Dotaknite se Black (Črno).
Tiskalnik optično prebere izvirnike v pomnilnik in pošlje faks, ko je sprejemni faks dosegljiv.