HP Officejet Pro 6830 - Pošiljanje faksa iz računalnika

background image

Pošiljanje faksa iz računalnika

Faks lahko pošljete prek telefona. Tako lahko z želenim prejemnikom govorite, preden pošljete faks.

Pošiljanje faksa z dodatnega telefona

1.

Izvirnik položite na steklo optičnega bralnika s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol ali v

podajalnik dokumentov tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.
Za dodatne informacije si oglejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje

izvirnikov v podajalnik dokumentov.

2.

Številko vnesite prek tipkovnice na telefonu, ki je povezan s tiskalnikom.
Če na klic odgovori prejemnik, ga obvestite, da bo potem, ko bo slišal tone faksa, prejel faks. Če

klic sprejme faks, boste s prejemnikovega faksa slišali tone faksa.

3.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

4.

Dotaknite se Send and Receive (Pošlji in prejmi).

5.

Dotaknite se Send Fax (Pošlji faks).

6.

Če je izvirnik položen na steklo optičnega bralnika, se dotaknite Use Glass (Uporabi steklo).

7.

Ko bi radi poslali faks, se dotaknite Black (Črno) ali Color (Barvno).
OPOMBA: Če naprava od vas to zahteva, izberite Send Fax (Pošlji faks).

Telefonska linija je med prenosom faksa nema. Če želite nadaljevati pogovor s prejemnikom,

ostanite na zvezi, dokler prenos ni končan. Če ste pogovor s prejemnikom končali, lahko takoj

po začetku prenosa faksa prekinete zvezo.