HP Officejet Pro 6830 - Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak

background image

Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak

Nastavitev Error Correction Mode (Način odpravljanja napak) (ECM) prepreči izgubo podatkov zaradi

slabih telefonskih linij tako, da odkriva napake, do katerih pride med prenosom, in samodejno zahteva

ponoven prenos dela z napako. To ne vpliva na stroške telefona, pri dobrih telefonskih linijah jih

utegne celo zmanjšati. Pri slabih telefonskih linijah ECM podaljšuje čas pošiljanja in zvišuje

telefonske stroške, vendar je pošiljanje podatkov veliko bolj zanesljivo. Privzeta nastavitev je On

(Vklop). Nastavitev ECM izklopite le, če bistveno zvišuje telefonske stroške in se v zameno za nižje

stroške zadovoljite s slabšo kakovostjo.
Če nastavitev ECM izklopite:

Vplivate na kakovost in hitrost prenosa faksov, ki jih pošiljate in sprejemate.

Fax Speed (Hitrost faksa) se samodejno nastavi na Medium (Srednje).

Ni več mogoče pošiljati in prejemati barvnih faksov.

Spreminjanje nastavitve ECM z nadzorne plošče

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Za vklop ali izklop se dotaknite Error Correction Mode (Način odpravljanja napak).

5.

Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop).