HP Officejet Pro 6830 - Pošiljanje faksa več prejemnikom

background image

Pošiljanje faksa več prejemnikom

Faks lahko pošljete več prejemnikom, tako da ustvarite skupinski stik v adresarju, ki ga sestavljata

dva ali več posameznih prejemnikov.

46 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

Pošiljanje faksa več prejemnikom s skupinskim stikom v adresarju

1.

Izvirnik položite na steklo optičnega bralnika s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol ali v

podajalnik dokumentov tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.
Za dodatne informacije glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje

izvirnikov v podajalnik dokumentov.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

3.

Dotaknite se Send Now (Pošlji zdaj).

4.

Če je izvirnik položen na steklo optičnega bralnika, se dotaknite Use Glass (Uporabi steklo).

5.

Dotaknite se (Adresar).

6.

Dotaknite se

(Group Phone Book Contact (Skupinski stik v adresarju)).

7.

Dotaknite se imena skupinskega stika v adresarju.

8.

Dotaknite se Send Fax (Pošlji faks).
Če tiskalnik v podajalniku dokumentov zazna naloženi izvirnik, pošlje dokument na vse številke

iz skupinskega stika v adresarju.
NASVET: Če prejemnik sporoči, da ima zaradi slabe kakovosti faksa težave, lahko poskusite

spremeniti ločljivost ali kontrast svojega faksa.