HP Officejet Pro 6830 - Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika

background image

Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika

Dokument lahko faksirate neposredno iz računalnika, ne da bi ga pred tem natisnili.
Če želite uporabljati to funkcijo, preverite, ali je v računalniku nameščena programska oprema za

tiskanje HP, ali je tiskalnik priključen na delujočo telefonsko linijo in ali je funkcija faksa nastavljena in

pravilno deluje.

Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika (Windows)

1.

V računalniku odprite dokument, ki ga želite poslati po faksu.

2.

V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).

3.

Na seznamu Name (Ime) izberite tiskalnik, ki ima v imenu oznako »fax« (faks).

4.

Če želite spremeniti nastavitve (na primer izbrati pošiljanje dokumenta kot črno-beli ali barvni

faks), kliknite gumb, ki odpre pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske

aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup

(Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).

5.

Po spreminjanju nastavitev kliknite OK (V redu).

6.

Kliknite Print (Natisni) ali OK (V redu).

7.

Vnesite številko faksa in druge podatke o prejemniku, spremenite dodatne nastavitve faksa in

kliknite Send Fax (Pošlji faks). Tiskalnik pokliče številko faksa in pošlje dokument.

Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika (OS X)

1.

V računalniku odprite dokument, ki ga želite poslati po faksu.

2.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

3.

Izberite tiskalnik, ki ima v imenu oznako »(Faks)«.

4.

Vnesite številko faksa ali ime iz stikov, ki že ima vnos za številko faksa.

5.

Ko končate z vnašanjem informacij za faks, kliknite Fax (Faks).

44 Poglavje 5 Faks

SLWW