HP Officejet Pro 6830 - Sprejemanje faksa

background image

Sprejemanje faksa

Fakse lahko sprejemate samodejno ali ročno. Če izklopite možnost Auto Answer (Samodejni

odgovor), boste morali fakse sprejemati ročno. Če možnost Auto Answer (Samodejni odgovor)

SLWW

Sprejemanje faksa 47

background image

(privzeta nastavitev) vklopite, se bo tiskalnik samodejno odzival na dohodne klice in sprejemal fakse

po številu zvonjenj, ki ste jih določili v nastavitvi Rings to Answer (Zvonj. do odg.). (Privzeta

nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) je pet zvonjenj.)
Če prejmete faks na papirju velikosti Legal ali večjem papirju in tiskalnik v tistem trenutku ni

nastavljen za uporabo papirja te velikosti, pomanjša faks, tako da ta ustreza velikosti papirja, ki je

naložen. Če ste možnost Automatic Reduction (Samodejno zmanjšanje) onemogočili, tiskalnik

natisne faks na dveh straneh.
OPOMBA: Če med kopiranjem dokumenta prejmete faks, se ta shrani v pomnilnik tiskalnika, dokler

ni kopiranje končano.