HP Officejet Pro 6830 - Blokiranje neželenih številk faksov

background image

Blokiranje neželenih številk faksov

Če ste pri ponudniku telefonskih storitev naročili storitev ID-ja klicatelja, lahko blokirate določene

številke faksa, tako da tiskalnik ne bo sprejel faksov, poslanih s teh številk. Ko tiskalnik sprejme

dohodni faksni klic, primerja številko s seznamom številk neželenih faksov, za katere ste nastavili

blokado klicev. Če se številka ujema s številko v seznamu blokiranih številk faksov, faks ne bo

sprejet. (Najvišje število številk faksa, ki jih lahko blokirate, se razlikuje glede na model.)

50 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

OPOMBA: Ta funkcija ni podprta v vseh državah/regijah. Če možnost Junk Fax Blocking (Blokiranje

neželenih faksov) v vaši državi/regiji ni podprta, ne bo prikazana v meniju Preferences (Lastne

nastavitve).
OPOMBA: Če na seznamu z ID-ji klicateljev ni nobene telefonske številke, se pri telefonskem

podjetju verjetno niste naročili na storitev identifikacije klicatelja.
Določene številke faksov lahko blokirate tako, da jih dodate na seznam neželenih faksov. Odblokirate

jih tako, da jih odstranite s seznama neželenih faksov ter natisnete seznam blokiranih neželenih

številk faksov.

Dodajanje številke na seznam neželenih faksov

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Dotaknite se Junk Fax Blocking (Blokiranje neželenih faksov).

5.

Dotaknite se + (znak plus).

6.

Naredite nekaj od naslednjega.

Če želite na seznamu zgodovine klicev izbrati številko faksa, ki bi jo radi blokirali, se

dotaknite (Call history (Zgodovina klicev)).

Ročno vnesite številko faksa, ki jo želite blokirati, nato pa se dotaknite Add (Dodaj).

OPOMBA: Vnesti morate številko faksa, ki se izpiše na zaslonu in ne številko, ki je izpisana v

glavi sprejetega faksa, saj sta številki lahko različni.

Odstranjevanje številk s seznama neželenih faksov

Če želite številko faksa odblokirati, jo lahko odstranite s seznama neželenih faksov.
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Dotaknite se Junk Fax Blocking (Blokiranje neželenih faksov).

5.

Dotaknite se številke, ki jo želite odstraniti, nato pa se dotaknite Remove (Odstrani).

Tiskanje poročila o neželenih faksih

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Poročila.

3.

Dotaknite se Print Fax Reports (Tiskanje poročil o faksu).

4.

Dotaknite se Junk Fax Report (Poročilo o neželenih faksih).

5.

Dotaknite se možnosti Tisk., da začnete tiskanje.