HP Officejet Pro 6830 - Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika

background image

Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika

Prejeti faksi, ki se niso natisnili, se shranijo v pomnilnik.
OPOMBA: Ko se pomnilnik napolni, tiskalnik ne bo sprejemal faksov, dokler shranjenih faksov ne

natisnete ali izbrišete iz pomnilnika. Morda bi morali fakse iz pomnilnika izbrisati tudi iz varnostnih ali

osebnih razlogov.
Glede na velikost faksov v pomnilniku lahko ponovno natisnete do 30 nazadnje natisnjenih faksov, če

so še vedno v pomnilniku. Morda boste na primer morali ponovno natisniti fakse, če ste izgubili kopijo

zadnjega tiskanja.

Ponovno tiskanje faksov v pomnilniku z nadzorne plošče tiskalnika

1.

Zagotovite, da je v glavni pladenj naložen papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Faksiranje.

3.

Dotaknite se Reprint (Znova natisni).
Faksi se tiskajo v obratnem vrstnem redu, kot so bili sprejeti, tako da se najprej natisne nazadnje

sprejeti faks itd.

4.

Če želite ustaviti vnovično tiskanje faksov v pomnilniku, se dotaknite

(Cancel (Prekliči)).