HP Officejet Pro 6830 - Posredovanje faksov na drugo številko

background image

Posredovanje faksov na drugo številko

Tiskalnik lahko nastavite tako, da fakse posreduje na drugo številko faksa. Vsi faksi so poslani v črno-

beli obliki, ne glede na to, kako so bili poslani prvotno.

SLWW

Sprejemanje faksa 49

background image

HP priporoča, da preverite, ali je številka, na katero posredujete, delujoča faks linija. Pošljite

preizkusni faks, da se prepričate, da faks lahko sprejme posredovane fakse.

Posredovanje faksov z nadzorne plošče tiskalnika

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Dotaknite se možnosti Fax Forwarding (Posredovanje faksov).

5.

Če želite natisniti faks in ga posredovati, se dotaknite možnosti On–Print and Forward (Vklop –

Natisni in posreduj), če pa ga želite le posredovati, pa On (Forward) (Vklop – Posreduj).
OPOMBA: Če tiskalnik ne more posredovati faksa določenemu faksu (na primer, če ta ni

vklopljen), ga natisne. Če ste tiskalnik nastavili tako, da za sprejete fakse natisne poročila o

napakah, bo natisnil tudi poročilo o napaki.

6.

Ob pozivu vnesite številko faksa, ki bo sprejela posredovane fakse, in se nato dotaknite Done

(Končano). Vnesite potrebne informacije za vsakega od navedenih pozivov: datum začetka, ura

začetka, datum konca in čas konca.

7.

Posredovanje faksov je vključeno. Za potrditev se dotaknite OK (V redu).
Če tiskalnik po nastavitvi možnosti za posredovanje faksa ostane brez napajanja, shrani

nastavitev za posredovanje faksa in telefonsko številko. Po obnovitvi napajanja je nastavitev za

posredovanje faksov še vedno On (Vklop).
OPOMBA: Posredovanje faksov lahko prekličete, tako da v meniju Fax Forwarding Menu

(Posredovanje faksa) izberete .Off (Izklop)