HP Officejet Pro 6830 - Prejemanje faksov s funkcijo HP Digital Fax

background image

Prejemanje faksov s funkcijo HP Digital Fax

S funkcijo HP Digital Fax lahko samodejno sprejemate fakse in jih shranite neposredno v računalnik.

Na ta način prihranite papir in črnilo.

SLWW

Sprejemanje faksa 51

background image

Prejeti faksi se shranijo v obliki zapisa TIFF (Tagged Image File Format) ali PDF (Portable Document

Format).
Imena datotek so določena na naslednji način: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, kjer X predstavlja

podatke o pošiljatelju, Y datum, Z pa čas prejema faksa.
OPOMBA: Možnost Fax to Computer (Faks v računalnik) je na voljo samo za črno-bele fakse.

Barvni faksi bodo natisnjeni.