HP Officejet Pro 6830 - Spreminjanje nastavitev za funkcijo HP Digital Fax

background image

Spreminjanje nastavitev za funkcijo HP Digital Fax

Zahteve za funkcijo HP Digital Fax

Ciljna mapa v računalniku ali strežniku mora biti ves čas na voljo. Prav tako mora biti ciljni

računalnik zbujen, saj se faksi ne bodo shranili, če je računalnik v stanju mirovanja ali

pripravljenosti.

V vhodnem pladnju mora biti papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

Aktiviranje funkcije HP Digital Fax

Nastavitev funkcije HP Digital Fax (Windows)

1.

Odprite programsko opremo HP Printer Software. Več informacij najdete v poglavju Odprite

programsko opremo tiskalnika HP (Windows).

2.

Kliknite Print, Scan & Fax (Tiskanje, optično branje in faksiranje), nato pa Čarovnik za

namestitev digitalnega faksa.

3.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitev funkcije HP Digital Fax (OS X)

1.

Odprite HP Utility. Za več informacij glejte HP Utility (OS X).

2.

Izberite tiskalnik.

3.

V razdelku Nastavitve faksa kliknite Digital Fax Archive (Arhiv digitalnih faksov).

Spreminjanje nastavitev za funkcijo HP Digital Fax

Funkcijo HP Digital Fax lahko izključite in onemogočite tiskanje faksov na nadzorni plošči tiskalnika.

Spreminjanje nastavitev z nadzorne plošče tiskalnika

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve), nato pa HP Digital Fax.

4.

Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti. Spremenite lahko te nastavitve:

Fax Printing (Tiskanje faksa): To možnost izberite, če želite fakse ob prejemu natisniti. Če

tiskanje izključite, bodo barvni faksi vseeno natisnjeni.

Izklop funkcije HP Digital Fax: To možnost izberite, če želite izklopt funkcijo HP Digital Fax.

52 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

OPOMBA: Za izklop funkcije HIP Digital Fax uporabite programsko opremo tiskalnika HP.

Spreminjanje nastavitev iz programske opreme tiskalnika HP (Windows)

1.

Odprite programsko opremo HP Printer Software. Več informacij najdete v poglavju Odprite

programsko opremo tiskalnika HP (Windows).

2.

Kliknite Print, Scan & Fax (Tiskanje, optično branje in faksiranje), nato pa Čarovnik za

namestitev digitalnega faksa.

3.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

Spreminjanje nastavitev iz programske opreme tiskalnika HP (OS X)

1.

Odprite HP Utility. Za več informacij glejte HP Utility (OS X).

2.

Izberite tiskalnik.

3.

V razdelku Nastavitve faksa kliknite Digital Fax Archive (Arhiv digitalnih faksov).

Izklop funkcije HP Digital Fax

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve), nato pa še HP Digital Fax.

4.

Dotaknite se Turn Off HP Digital Fax (Izklopi HP Digital Fax).

5.

Dotaknite se Yes (Da).