HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom

background image

Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom

Če vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor), lahko določite, kolikokrat naj telefon

zazvoni, preden se naprava samodejno odzove na dohodne klice.
Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) je pomembna, če imate odzivnik in tiskalnik priključena

na isto telefonsko linijo, ker želite, da se odzivnik na klic odzove pred tiskalnikom. Število zvonjenj za

odziv tiskalnika mora biti večje od števila zvonjenj za odziv odzivnika.
Odzivnik na primer nastavite tako, da se bo odzval na nizko število zvonjenj, in tiskalnik tako, da se

bo odzval na najvišje število zvonjenj. (Največje število zvonjenj je odvisno od države/regije.) Pri tej

nastavitvi se bo odzivnik odzval na klic, tiskalnik pa bo nadzoroval linijo. Če tiskalnik zazna znak

centrale za faks, bo faks sprejel. Če gre za glasovni klic, odzivnik posname dohodno sporočilo.

Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Dotaknite se Rings to Answer (Zvonj. do odg.)

4.

Dotaknite se števila zvonjenj.

5.

Za potrditev nastavitve pritisnite Done (Končano).