HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev glasnosti zvoka faksa

background image

Nastavitev glasnosti zvoka faksa

Spremenite lahko glasnost tonov faksa.

Nastavitev glasnosti zvoka faksa

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Dotaknite se Volume (Glasnost).

4.

Dotaknite se Soft (Tiho), Loud (Glasno) ali Off (Izklop).