HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev hitrosti faksa

background image

Nastavitev hitrosti faksa

Hitrost faksa, ki jo uporabljate za komunikacijo med vašim tiskalnikom in drugimi faks napravami,

lahko med pošiljanjem in sprejemanjem faksov spreminjate.
Če ste uporabnik spodaj naštetih storitev, boste hitrost faksa morda morali nastaviti na počasnejšo

hitrost:

internetne telefonske storitve,

Sistem PBX (private branch exchange – naročniška centrala)

storitve FoIP (Faks prek IP),

storitve ISDN (digitalno omrežje z integriranimi storitvami).

Če imate težave s pošiljanjem in sprejemanjem faksov, izberite počasnejšo nastavitev Fax Speed

(Hitrost faksa). V naslednji razpredelnici so navedene razpoložljive nastavitve hitrosti faksa.

Nastavitev hitrosti faksa

Hitrost faksa

Hitro

različica v.34 (33.600 baudov)

Medium (Srednje)

različica v.17 (14.400 baudov)

Počasi

različica v.29 (9.600 baudov)

Nastavitev hitrosti faksa

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Dotaknite se Fax Speed (Hitrost faksa).

4.

Dotaknite se možnosti, da jo izberete.