HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja

background image

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja

Če tiskalnik ni mogel poslati faksa, ker se prejemnikov faks ni odzval ali je bil zaseden, poskusi znova

izbrati številko na podlagi nastavitev za vnovično izbiranje. Uporabite naslednji postopek za izklop ali

vklop možnosti.

Busy redial (Zasedeno, vnovično izbiranje): Če je vklopljena ta možnost, tiskalnik samodejno

ponovno izbere, če sprejme zaseden signal. Privzeta nastavitev je On (Vklop).

No answer redial (Ni odgovora, vnovično izbiranje): Če je vklopljena ta možnost, tiskalnik

samodejno ponovno izbere, če se prejemnikov faks ne odzove. Privzeta nastavitev je Off

(Izklop).

Connection problem redial (Težava s povezavo, vnovično izbiranje): Če je ta možnost

vklopljena, tiskalnik samodejno znova izbere, če ni bilo mogoče vzpostaviti povezave s faksom

prejemnika. Ta možnost deluje samo za pošiljanje faksov v pomnilniku. Privzeta nastavitev je On

(Vklop).

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

58 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

3.

Dotaknite se Auto Redial (Samodejno vnovično izbiranje).

4.

Dotaknite se Busy Redial (Zasedeno, ponovno izbir.) ali No Answer Redial (Ni odgovora,

ponovno izbiranje) ali Connection problem redial (Težava s povezavo, vnovično izbiranje):, nato

pa izberite ustrezne možnosti.