HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor)

background image

Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor)

Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje

Nastavitev vrste izbiranja

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja

Nastavitev hitrosti faksa

Nastavitev glasnosti zvoka faksa

Konfiguracija glave faksa

Glava faksa natisne vaše ime in številko faksa na vrh vsakega poslanega faksa. HP priporoča, da

glavo faksa nastavite s HP-jevo programsko opremo, ki ste jo prejeli poleg tiskalnika. Glavo faksa

lahko nastavite tudi z nadzorne plošče tiskalnika, kot je opisano tukaj.
OPOMBA: V nekaterih državah/regijah so podatki o glavi faksa pravna zahteva.

Nastavljanje ali spreminjanje glave faksa

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Dotaknite se ikone Fax Header (Glava faksa).

4.

Vnesite osebno ime ali ime podjetja in nato pritisnite Done (Končano).

5.

Vnesite številko faksa in se dotaknite Done (Končano).

Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor)

Način odgovora določa, ali naj se tiskalnik odzove na dohodne klice.

Če želite, da se tiskalnik na fakse odziva samodejno, vklopite nastavitev Auto Answer

(Samodejni odgovor). Tiskalnik se bo samodejno odzval na vse dohodne klice in fakse.

Če želite fakse sprejemati ročno, vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor). Če

želite odgovoriti na dohodni klic faksa, morate to storiti ročno. V nasprotnem primeru tiskalnik

faksov ne bo sprejel.

Nastavitev načina odgovora

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Za vklop ali izklop se dotaknite Auto Answer (Samodejni odgovor)

Do te funkcije lahko dostopite tudi tako, da na začetnem zaslonu pritisnete

(gumb Fax Status

(Stanje faksa)).

56 Poglavje 5 Faks

SLWW