HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev vrste izbiranja

background image

Nastavitev vrste izbiranja

Uporabite ta postopek za določanje načina tonskega ali pulznega izbiranja. Tovarniško privzet način

je Tonsko. Ne spreminjajte nastavitev, razen če veste, da vaša telefonska linija ne more uporabljati

tonskega izbiranja.
OPOMBA: Možnost pulznega izbiranja ni na voljo v vseh državah/regijah.

Nastavitev vrste izbiranja

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Preferences (Lastne nastavitve).

3.

Dotaknite se Dial Type (Vrsta izbiranja).

4.

Dotaknite se možnosti Tone Dialing (Tonsko izbiranje) ali možnosti Pulse Dialing (Pulzno

izbiranje).