HP Officejet Pro 6830 - Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje

background image

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje

Številna telefonska podjetja ponujajo funkcijo značilnega zvonjenja, ki vam omogoča, da imate na eni

telefonski liniji več telefonskih številk. Ko ste naročnik te storitve, bo imela vsaka telefonska številka

drugačen vzorec zvonjenja. Tiskalnik lahko nastavite, da se odzove na dohodne klice, ki imajo

določen vzorec zvonjenja.
Če tiskalnik priključite na linijo z značilnim zvonjenjem, naj vam vaše telefonsko podjetje dodeli en

vzorec zvonjenja za glasovne klice in drugega za faksne klice. HP priporoča, da za številko faksa

zahtevate dvojno ali trojno zvonjenje. Ko tiskalnik zazna določen vzorec zvonjenja, se odzove na klic

in sprejme faks.
NASVET: Značilno zvonjenje lahko nastavite tudi na nadzorni plošči tiskalnika, in sicer s funkcijo

Zaznavanje vzorca zvonjenja. Tiskalnik s to funkcijo prepozna in posname vzorec zvonjenja

dohodnega klica in na podlagi tega klica določi vzorec značilnega zvonjenja, ki ga vaš telefonski

operater uporablja za klice faksa.
Če niste uporabnik storitve značilnega zvonjenja, uporabite privzet vzorec zvonjenja, ki je All Rings

(Vsa zvonjenja).
OPOMBA: Tiskalnik ne more prejemati faksov, če je glavna telefonska številka zasedena.

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje

1.

Preverite, ali ste tiskalnik nastavili na samodejno odzivanje na faks klice.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

3.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa izberite Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Dotaknite se Distinctive Ring (Značilno zvonjenje).

SLWW

Spreminjanje nastavitev faksa 57

background image

5.

Prikaže se sporočilo, ki navaja, da te nastavitve ne spreminjajte, če nimate na isti telefonski liniji

več številk. Če želite nadaljevati, se dotaknite Yes (Da).

6.

Storite nekaj od naslednjega:

Izberite vzorec zvonjenja, ki ga vaš telefonski operater uporablja za klice faksa.

Dotaknite se Ring Pattern Detection (Zaznavanje vzorca zvonjenja) in sledite navodilom na

nadzorni plošči tiskalnika.

OPOMBA: Če funkcija za zaznavanje vzorca zvonjenja ne zazna vzorca zvonjenja ali če jo

prekličete, preden je zaznavanje dokončano, je vzorec zvonjenja samodejno nastavljen na All

Rings (Vsa zvonjenja).
OPOMBA: Če uporabljate telefonski sistem PBX, ki uporablja različne vzorce zvonjenja za

notranje in zunanje klice, pokličite številko faksa z zunanje številke.