HP Officejet Pro 6830 - Uporaba poročil

background image

Uporaba poročil

Tiskalnik lahko nastavite tako, da samodejno natisne poročila o napakah in potrditvi za vsak poslan in

sprejet faks. Po potrebi lahko sistemska poročila tudi ročno natisnete. Ta poročila zagotavljajo

koristne sistemske informacije o tiskalniku.
Privzeto je tiskalnik nastavljen tako, da natisne poročilo samo, če je prišlo do težave pri pošiljanju ali

sprejemanju faksa. Sporočilo o potrditvi, ki pove, ali je bil faks uspešno poslan, se po vsakem

pošiljanju za trenutek prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

60 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

OPOMBA: Če poročila niso berljiva, lahko preverite ocenjene ravni črnila z nadzorne plošče ali HP-

jeve programske opreme. Za več informacij glejte Preverjanje ocenjene ravni črnila.
OPOMBA: Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš.

Ko opazite opozorilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestno kartušo, da preprečite morebitne

zakasnitve pri tiskanju. Kartuš s črnilom vam ni treba zamenjati, dokler kakovost tiskanja ni

nesprejemljiva.
OPOMBA: Poskrbite, da so tiskalne glave in kartuše s črnilom v dobrem stanju in pravilno

nameščene. Za več informacij glejte Ravnanje s kartušami s črnilom.
Ta razdelek vsebuje naslednje teme: