HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa

background image

Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa

Poročilo o zadnjem pošiljanju faksa natisne podrobnosti zadnjega pošiljanja faksa. Podrobnosti

vsebujejo številko faksa, število strani in stanje faksa.

Tiskanje poročila o zadnjem pošiljanju faksa

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Poročila.

3.

Dotaknite se Print Fax Reports (Tiskanje poročil o faksu).

4.

Dotaknite se možnosti Last Transaction (Zadnja transakcija).

5.

Dotaknite se možnosti Tisk., da začnete tiskanje.