HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje poročil o napakah faksov

background image

Tiskanje poročil o napakah faksov

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da v primeru napake med prenosom ali sprejemom samodejno

natisne poročilo.

Nastavitev tiskalnika za samodejno tiskanje poročil o napakah faksov

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Poročila, nato pa Fax Error Report (Poročilo o napakah pri faksiranju).

4.

Z dotikom izberite eno od spodnjih možnosti.

On (Fax Send and Fax

Receive) (Vklop

(pošiljanje in

sprejemanje faksa))

Natisne takoj, ko pride do napake faksa.

Off (Izklop)

Ne natisne poročil o napakah faksa.

On (Fax Send) (Vklop

(ob pošiljanju faksa))

Natisne takoj, ko pride do napake pri prenosu. To je privzeta nastavitev.

Vklop (ob prejemu

faksa)

Natisne takoj, ko pride do napake pri prejemanju.