HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev

background image

Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev

Natisnete lahko seznam številk faksov z ID-jem klicatelja.

Tiskanje poročila o zgodovini ID klicatelja

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa), nato pa še Poročila.

3.

Dotaknite se Print Fax Reports (Tiskanje poročil o faksu).

4.

Dotaknite se možnosti Poročilo o ID klicatelja.

5.

Dotaknite se možnosti Tisk., da začnete tiskanje.