HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje poročila o potrditvi faksa

background image

Tiskanje poročila o potrditvi faksa

Tiskanje poročil o napakah faksov

Tiskanje in ogled dnevnika faksa

Čiščenje dnevnika faksa

Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa

Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev

Ogled zgodovine klicev

Tiskanje poročila o potrditvi faksa

Potrditveno poročilo lahko natisnete ob pošiljanju faksa ali ob pošiljanju ali sprejemu katerega koli

faksa. Privzeta nastavitev je On (Fax Send) (Vklopljeno (pošiljanje faksa)). Če je ta možnost

izklopljena, se potrditveno sporočilo po pošiljanju ali sprejemu faksa na kratko prikaže na nadzorni

plošči.
OPOMBA: Če izberete On (Fax Send) (Vklop (ob pošiljanju faksa)) ali On (Fax Send and Fax

Receive) (Vklop (pošiljanje in sprejemanje faksa)) in če optično preberete faks, da bo poslan iz

pomnilnika, oziroma uporabite možnost Scan and Fax (Optično preberi in pošlji), lahko v poročilo Fax

Sent Confirmation (Potrditev poslanega faksa) vključite sliko prve strani faksa.

Omogočanje potrditve faksa

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Poročila, nato pa Fax Confirmation (Potrditev faksa).

4.

Z dotikom izberite eno od spodnjih možnosti.

Off (Izklop)

Ne natisne poročila o potrditvi faksov, ko uspešno prejemate ali pošiljate fakse. To je

privzeta nastavitev.

On (Fax Send) (Vklop

(ob pošiljanju faksa))

Natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak faks, ki ga pošljete.

Vklop (ob prejemu

faksa)

Natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak faks, ki ga prejmete.

On (Fax Send and Fax

Receive) (Vklop

(pošiljanje in

sprejemanje faksa))

Natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak faks, ki ga pošljete in prejmete.

SLWW

Uporaba poročil 61

background image

Za vključitev slike faksa v poročilo

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Poročila, nato pa Fax Confirmation (Potrditev faksa).

4.

Dotaknite se On (Fax Send) (Vklop (ob pošiljanju faksa)) ali On (Fax Send and Fax Receive)

(Vklop (pošiljanje in sprejemanje faksa)).

5.

Dotaknite se Fax confirmation with image (Potrditev faksa s sliko).