HP Officejet Pro 6830 - Kopiranje

background image

Kopiranje in optično branje

Kopiranje

Optično branje

Kopiranje

Kopiranje dokumentov

1.

Zagotovite, da je v glavni pladenj naložen papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

Položite izvirnik na steklo optičnega bralnika tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol, ali v

podajalnik dokumenta tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.
Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje izvirnikov

v podajalnik dokumentov.

3.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Kopiranje.

4.

Pomaknite se navzgor ali navzdol, da izberete število kopij.
NASVET: Če želite shraniti te nastavitve kot privzete vrednosti za prihodnja opravila, se na

nadzorni plošči tiskalnika dotaknite Kopiranje, nato pa (Nastavitve kopiranja) in Save Current

Settings (Shrani trenutne nastavitve).

5.

Za zagon opravila kopiranja se dotaknite Black (Črno) ali Color (Barvno).

Nastavitve kopiranja

Opravila kopiranja lahko prilagodite z različnimi nastavitvami, ki so na voljo na nadzorni plošči

tiskalnika.
V meniju Copy (Kopiraj) se dotaknite (Nastavitve kopiranja) in spremenite želene nastavitve.

Two-Sided (Dvostransko)

ID Card Copy (Kopiranje osebne kartice)

Quality (Kakovost)

Lighter/Darker (Svetlo/temno)

Resize (Spreminjanje velikosti)

Collate (Zbiranje kopij)

Margin Shift (Pomik robov)

Enhancements (Izboljšave)

Save Current Settings (Shrani trenutne nastavitve)

Restore Settings (Obnovi nastavitve)

34 Poglavje 4 Kopiranje in optično branje

SLWW