HP Officejet Pro 6830 - Navodila za optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje

background image

Navodila za optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje

Če se želite prepričati, ali programska oprema lahko uspešno pretvori dokumente, naredite naslednje:

Prepričajte se, da je steklo optičnega bralnika ali okno podajalnika dokumentov čisto.
Ko tiskalnik optično prebere dokument, lahko optično prebere tudi sledi ali prah na steklu

optičnega bralnika ali v oknu podajalnika dokumentov, zato programska oprema morda ne bo

mogla pretvoriti dokumenta v besedilo za urejanje.

Preverite, ali je dokument pravilno naložen.
Prepričajte se, da je izvirnik pravilno naložen in da dokument ni postavljen poševno. Za več

informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje izvirnikov v

podajalnik dokumentov.

Preverite, ali je besedilo v dokumentu čisto.
Če želite uspešno pretvoriti dokument v besedilo za urejanje, mora biti izvirnik jasen in visoke

kakovosti.
Programska oprema morda ne bo mogla uspešno pretvoriti dokumenta iz teh razlogov:

SLWW

Optično branje 41

background image

Besedilo v izvirniku je zbledelo ali zgubano.

Besedilo je premajhno.

Struktura dokumenta je preveč zapletena.

Besedilo je preveč zgoščeno. Če so na primer v besedilu, ki ga programska oprema

pretvori, manjkajoči ali združeni znaki, bo »rn« morda zaznala kot »m«.

Besedilo je na barvnem ozadju. Barvna ozadja lahko povzročijo, da so slike v ospredju

preveč zbledele.

Izberite pravilen profil.
Izberite bližnjico ali prednastavitev, ki omogoča optično branje besedila za urejanje. Te možnosti

vključujejo nastavitve optičnega branja, ki so načrtovane tako, da zagotavljajo kar največjo

kakovost optičnega branja s programsko opremo OCR.
Windows: Uporabite bližnjico Editable Text (OCR) (Besedilo za urejanje (OCR)) ali Save as PDF

(Shrani kot PDF).
OS X: Uporabite prednastavitev Documents (Dokumenti).

Shranite datoteko v ustrezni obliki zapisa.
Če želite iz dokumenta ekstrahirati le besedilo brez oblikovanja izvirnika, izberite navadno obliko

zapisa besedila, npr. Text (.txt) ali TXT.
Če želite ekstrahirati besedilo in nekatere vrste oblikovanja izvirnika, izberite obliko zapisa

obogatenega besedila, kot je Rich Text (.rtf) (Obogateno besedilo (rtf)) ali RTF, ali obliko zapisa

PDF, ki omogoča iskanje, kot je Searchable PDF (.pdf) (PDF, ki omogoča iskanje (.pdf)) ali

Searchable PDF (PDF, ki omogoča iskanje).

42 Poglavje 4 Kopiranje in optično branje

SLWW

background image

5