HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev optičnega branja v e-pošto

background image

Nastavitev optičnega branja v e-pošto

Uporaba funkcije za optično branje v e-pošto

Spreminjanje nastavitev računa

Nastavitev optičnega branja v e-pošto

Nastavitev optičnega branja v e-pošto

1.

V tiskalniku omogočite spletne storitve. Za več informacij glejte Nastavitev spletnih storitev.

2.

Dotaknite se Scan (Optično branje) in nato Email (E-pošta).

3.

Na zaslonu Welcome (Pozdravljeni) se dotaknite Continue (Nadaljuj).

4.

Dotaknite se polja Email: (E-pošta:), v katerega vnesite svoj e-poštni naslov, nato pa se

dotaknite Done (Končano).

SLWW

Optično branje 37

background image

5.

Dotaknite se Continue (Nadaljuj).

6.

Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, bo poslana koda PIN. Dotaknite se Continue (Nadaljuj).

7.

Dotaknite se polja PIN, da vnesete svojo kodo PIN, nato pa se dotaknite Done (Končano).

8.

Glede na to, kako želite, da tiskalnik shrani prijavne informacije, se dotaknite Store Email (Shrani

e-poštni naslov) ali Auto-login (Samodejna prijava).

9.

Izberite vrsto optičnega branja, tako da se dotaknete Photo (Fotografija) ali Document

(Dokument).

10. Izberite nastavitve za fotografije, nato pa se dotaknite Continue (Nadaljuj).

Za dokumente nadaljujte z naslednjim korakom.

11. Preverite informacije o e-poštnem naslovu, nato pa se dotaknite Continue (Nadaljuj).
12. Dotaknite se Scan to Email (Optično branje v e-pošto).
13. Ko je optično branje končano, se dotaknite OK (V redu), nato pa se dotaknite Yes (Da), da

pošljete drugo elektronsko sporočilo, ali No (Ne), da končate.