HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju

background image

Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju

S čarovnikom za nastavitev brezžičnega omrežja na nadzorni plošči tiskalnika lahko nastavite

brezžične komunikacije.
OPOMBA: Preden nadaljujete, preglejte seznam v razdelku Preden začnete.

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Network Setup (Nastavitev omrežja).

3.

Dotaknite se Wireless Settings (Nastavitve brezžične povezave).

4.

Dotaknite se Čarovnik za namestitev brezžične povezave.

5.

Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Če tiskalnik uporabljate z drugo vrsto povezave, na primer s povezavo USB, upoštevajte navodila v