HP Officejet Pro 6830 - Preden začnete

background image

Preden začnete

Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju

Spreminjanje vrste povezave

Preskus brezžične povezave

Vklopite ali izklopite brezžično funkcijo tiskalnika

OPOMBA: Če pri povezovanju tiskalnika naletite na težave, glejte Brezžične povezave tiskalnika ni

mogoče vzpostaviti.
NASVET: Če želite več informacij o nastavitvi in uporabi brezžične povezave v tiskalniku, obiščite

HP-jev center za brezžično tiskanje (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Preden začnete

Poskrbite za naslednje:

Tiskalnik ni povezan v omrežje z ethernetnim kablom.

Brezžično omrežje je nastavljeno in deluje brez napak.

Tiskalnik in računalniki, ki uporabljajo tiskalnik, morajo biti v istem omrežju (podomrežju).

Med povezovanjem tiskalnika boste morda pozvani, da vnesete ime brezžičnega omrežja (SSID) in

geslo.

Ime brezžičnega omrežja je ime vašega brezžičnega omrežja.

Geslo za brezžično omrežje preprečuje, da bi se v vaše brezžično omrežje povezale osebe, ki

jim niste dali dovoljenja. Glede na zahtevano stopnjo varnosti lahko vaše brezžično omrežje

uporablja geslo WPA ali ključ WEP.

Če po nastavitvi brezžičnega omrežja niste spremenili imena omrežja ali varnostnega gesla, ju včasih

lahko najdete na zadnji strani ali na stranskem delu brezžičnega usmerjevalnika.
Če ne najdete imena omrežja ali varnostnega gesla ali se teh podatkov ne spomnite, glejte

dokumentacijo, priloženo računalniku ali brezžičnemu usmerjevalniku. Če še vedno ne najdete teh

podatkov, se obrnite na omrežnega skrbnika ali osebo, ki je nastavila brezžično omrežje.

SLWW

Nastavitev tiskalnika za brezžično komunikacijo 73