HP Officejet Pro 6830 - Spreminjanje vrste povezave

background image

razdelku Spreminjanje vrste povezave, da tiskalnik nastavite v brezžičnem omrežju.

Spreminjanje vrste povezave

Po namestitvi programske opreme za tiskalnik HP in povezave tiskalnika z računalnikom ali

omrežjem lahko s programsko opremo spremenite vrsto povezave (na primer povezavo USB

zamenjate z brezžično povezavo).
OPOMBA: Če priključite ethernetni kabel, izklopite brezžično funkcijo tiskalnika.

Spreminjanje ethernetne povezave v brezžično povezavo (Windows)

1.

Iz tiskalnika izključite ethernetni kabel.

2.

Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, zaženite čarovnika za nastavitev brezžične povezave.

Za več informacij glejte Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju.
Po namestitvi odprite programsko opremo tiskalnika. Za več informacij glejte Odprite

programsko opremo tiskalnika HP (Windows).

Preklop med povezavo USB in omrežno povezavo (Windows)

Preden nadaljujete, preglejte seznam v razdelku Preden začnete.
1.

Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows 8.1: V spodnjem levem kotu začetnega zaslona kliknite puščico navzdol, izberite

ime tiskalnika, nato pa kliknite Pripomočki.

Windows 8: Z desno tipko miške kliknite prazno območje na začetnem zaslonu, v vrstici s

programi kliknite Vsi programi, izberite ime tiskalnika, nato pa kliknite Pripomočki.

Windows 7, Windows Vista in Windows XP: Na namizju računalnika kliknite Start, izberite

Vsi programi, kliknite HP, nato pa kliknite mapo svojega tiskalnika.

2.

Kliknite Printer Setup & Software Selection (Namestitev tiskalnika in izbira programske opreme).

3.

Izberite Convert a USB connected printer to wireless (Spreminjanje tiskalnika s povezavo USB v

brezžično). Upoštevajte navodila na zaslonu.

Več o tem, kako preklopiti povezavo USB na brezžično povezavo. Če si želite ogledati več

informacij o tem v spletu, kliknite tukaj. Trenutno to spletno mesto morda ni na voljo v vseh jezikih.

74 Poglavje 8 Nastavitev omrežja

SLWW

background image

Spreminjanje brezžične povezave v povezavo USB ali ethernetno povezavo (Windows)

Kabel USB ali ethernetni kabel priključite v tiskalnik.

Spreminjanje brezžične povezave v povezavo USB ali ethernetno povezavo (OS X)

Dodajte tiskalnik v čakalno vrsto za tiskanje.
1.

Odprite System Preferences (Lastnosti sistema).

2.

Glede na svoj operacijski sistem v razdelku Hardware (Strojna oprema) kliknite Print & Fax

(Natisni in faksiraj), Print & Scan (Natisni in optično preberi) ali Tiskalniki in optični bralniki.

3.

Kliknite + pod seznamom tiskalnikov na levi.

4.

Na seznamu odkritih tiskalnikov izberite tiskalnik, nato pa kliknite Dodaj.