HP Officejet Pro 6830 - Vklopite ali izklopite brezžično funkcijo tiskalnika

background image

Vklopite ali izklopite brezžično funkcijo tiskalnika

Če modra lučka za brezžično omrežje na nadzorni plošči tiskalnika sveti, so brezžične zmogljivosti

tiskalnika vklopljene.
OPOMBA: Če v tiskalnik priključite ethernetni kabel, se bo funkcijo brezžičnega omrežja samodejno

izklopila, lučka brezžičnega omrežja pa ugasnila.
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev) in nato možnosti Network Setup

(Nastavitev omrežja).

2.

Dotaknite se Wireless Settings (Nastavitve brezžične povezave).

3.

Za vklop ali izklop te možnosti se dotaknite Wireless (Brezžično).