HP Officejet Pro 6830 - Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP

background image

Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP

S funkcijo Neposredno brezžično HP lahko iz računalnika, pametnega telefona, tabličnega

računalnika ali druge naprave, ki omogoča brezžično povezavo, tiskate brezžično, pri tem pa vam ni

treba vzpostaviti povezave z obstoječim brezžičnim omrežjem.

Smernice za uporabo funkcije Neposredno brezžično HP

Zagotovite, da je v računalniku ali mobilni napravi nameščena potrebna programska oprema.
Če uporabljate računalnik, poskrbite, da ste namestili programsko opremo, priloženo tiskalniku.

Če v računalnik niste namestili HP-jeve programske opreme za tiskalnik, najprej vzpostavite

povezavo z neposrednim brezžičnim omrežjem, nato pa namestite programsko opremo

tiskalnika. Ko programska oprema tiskalnika prikaže poziv za vrsto povezave, izberite Wireless

(Brezžično).

Če uporabljate mobilno napravo, zagotovite, da ste namestili ustrezen program za tiskanje. Če

želite več informacij o tiskanju na mobilnih napravah, obiščite spletno mesto www.hp.com/global/

us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

Zagotovite, da je v tiskalniku vklopljena funkcija Neposredno brezžično HP in po potrebi

omogočena varnost.

Isto povezavo Neposredno brezžično HP lahko uporablja največ pet računalnikov in mobilnih

naprav.

Neposredno brezžično HP lahko uporabite tudi, ko je tiskalnik priključen v računalnik s kablom

USB ali v brezžično omrežje.

Neposredno brezžično HP ni mogoče uporabljati za vzpostavitev internetne povezave med

računalnikom, mobilno napravo ali tiskalnikom.

Vklop funkcije HP wireless direct (Neposredno brezžično HP)

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

(Neposredno brezžično HP).

2.

Dotaknite se On (Vklop) za HP Wireless Direct (Neposredno brezžično HP).
NASVET: Če želite uporabljati funkcijo HP wireless direct (Neposredno brezžično HP) z večjo

varnostjo in računalnik ali mobilna naprava podpira šifriranje WPA2, se dotaknite Security

(Varnost), da omogočite ali onemogočite varnost. Z omogočeno varnostjo bodo lahko s

tiskalnikom brezžično tiskali le uporabniki z geslom. Če izklopite varnost, se bo lahko s

tiskalnikom povezal vsak, ki ima napravo Wi-Fi v dosegu brezžične povezave tiskalnika.

3.

Dotaknite se HP Wireless Direct Name (Ime neposredne brezžične povezave HP), da prikažete

ime Neposredno brezžično HP.

4.

Če ste omogočili varnost, se dotaknite Security Password (Varnostno geslo), da se prikaže

geslo za neposredno brezžično povezavo HP.

NASVET: Funkcijo HP wireless direct (Neposredno brezžično HP) lahko vklopite tudi na vdelanem

spletnem strežniku. Če želite informacije o uporabi vdelanega spletnega strežnika, glejte Vdelani

spletni strežnik.

Tiskanje v mobilni napravi, ki omogoča brezžično povezavo

Zagotovite, da imate v mobilni napravi nameščen združljiv program za tiskanje. Več informacij

najdete na spletnem mestu www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

SLWW

Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP 77

background image

1.

Preverite, ali ste v tiskalniku vklopili funkcijo Neposredno brezžično HP.

2.

V mobilni napravi vklopite brezžično povezavo. Če želite več informacij, si oglejte

dokumentacijo, priloženo mobilni napravi.
OPOMBA: Če mobilna naprava ne podpira brezžične povezave, ne boste mogli uporabljati

funkcije Neposredno brezžično HP.

3.

V mobilni napravi se povežite v novo omrežje. Uporabite običajni postopek za povezovanje z

novim brezžičnim omrežjem ali dostopno točko. Na seznamu prikazanih brezžičnih omrežij

izberite ime Neposredno brezžično HP, kot je HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (pri tem sta **

edinstvena znaka, ki določata vaš tiskalnik, XXXX pa je model, ki ga najdete na tiskalniku).
Če je funkcija Neposredno brezžično HP vklopljena z varnostjo, ob pozivu vnesite geslo.

4.

Natisnite dokument.

Tiskanje v računalniku, ki omogoča brezžično povezavo (Windows)

1.

Preverite, ali ste v tiskalniku vklopili funkcijo Neposredno brezžično HP.

2.

V računalniku vklopite brezžično povezavo. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo,

priloženo računalniku.
OPOMBA: Če računalnik ne podpira brezžične povezave, ne boste mogli uporabljati funkcije

Neposredno brezžično HP.

3.

V računalniku se povežite v novo omrežje. Uporabite običajni postopek za povezovanje z novim

brezžičnim omrežjem ali dostopno točko. Na seznamu prikazanih brezžičnih omrežij izberite ime

Neposredno brezžično HP, kot je HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (pri tem sta ** edinstvena

znaka, ki določata vaš tiskalnik, XXXX pa je model, ki ga najdete na tiskalniku).
Če je funkcija Neposredno brezžično HP vklopljena z varnostjo, ob pozivu vnesite geslo.

4.

Če ste računalnik namestili in povezali z računalnikom prek brezžičnega omrežja, pojdite na 5.

korak. Če ste tiskalnik namestili in povezali z računalnikom prek kabla USB, po spodnjih

navodilih namestite programska oprema za tiskalnik prek povezave HP Neposredno brezžično

HP.
a.

Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows 8.1: V spodnjem levem kotu začetnega zaslona kliknite puščico navzdol,

izberite ime tiskalnika, nato pa kliknite Pripomočki.

Windows 8: Z desno tipko miške kliknite prazno območje na začetnem zaslonu, v

vrstici s programi kliknite Vsi programi, izberite ime tiskalnika, nato pa kliknite

Pripomočki.

Windows 7, Windows Vista in Windows XP: Na namizju računalnika kliknite Start,

izberite Vsi programi, kliknite HP, nato pa kliknite mapo svojega tiskalnika.

b.

Kliknite Nastavitev tiskalnika in programska oprema, nato pa izberite Poveži nov tiskalnik.

c.

Ko se prikaže zaslon Možnosti povezave, izberite Brezžično.
Na seznamu odkritih tiskalnikov izberite programsko opremo svojega tiskalnika HP.

d.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

5.

Natisnite dokument.

78 Poglavje 8 Nastavitev omrežja

SLWW

background image

Tiskanje v računalniku, ki omogoča brezžično povezavo (OS X)

1.

Preverite, ali ste v tiskalniku vklopili funkcijo Neposredno brezžično HP.

2.

V računalniku vklopite brezžično povezavo.
Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo družbe Apple.

3.

Kliknite ikono Wi-Fi in izberite ime Neposredno brezžično HP, kot je HP-Print-**-Officejet Pro

XXXX (pri tem sta ** unikatna znaka, ki določata tiskalnik, XXXX pa je model, ki ga najdete na

tiskalniku).
Če je funkcija Neposredno brezžično HP vklopljena z varnostjo, ob pozivu vnesite geslo.

4.

Dodajte tiskalnik.
a.

Odprite System Preferences (Lastnosti sistema).

b.

Glede na svoj operacijski sistem v razdelku Hardware (Strojna oprema) kliknite Print & Fax

(Natisni in faksiraj), Print & Scan (Natisni in optično preberi) ali Tiskalniki in optični bralniki.

c.

Kliknite + pod seznamom tiskalnikov na levi.

d.

Izberite tiskalnik s seznama zaznanih tiskalnikov (beseda »Bonjour« je navedena v desnem

stolpcu zraven imena tiskalnika) in kliknite Add (dodaj).

Tukaj kliknite, če želite prikazati spletne nasvete za odpravljanje težav s funkcijo HP wireless

direct (Neposredno brezžično HP) ali dodatno pomoč za njeno nastavitev. Trenutno to spletno mesto

morda ni na voljo v vseh jezikih.

SLWW

Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP 79

background image

9