HP Officejet Pro 6830 - Vdelani spletni strežnik

background image

Vdelani spletni strežnik

Orodjarna (Windows)

V pripomočku Toolbox (Orodjarna) so prikazani podatki o vzdrževanju tiskalnika.
OPOMBA: Orodjarno lahko namestite s CD-ja s HP-jevo programsko opremo, če računalnik ustreza

sistemskim zahtevam. Sistemske zahteve lahko najdete v datoteki Readme (Berime) na CD-ju s

programsko opremo za tiskalnik HP, ki je bil priložen tiskalniku.

Odpiranje orodjarne

1.

Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows 8.1: V spodnjem levem kotu začetnega zaslona kliknite puščico navzdol, nato pa

izberite ime tiskalnika,

Windows 8: Na začetnem zaslonu z desno tipko miške kliknite prazno območje, v vrstici s

programi kliknite Vsi programi, nato pa izberite ime tiskalnika

Windows 7, Windows Vista in Windows XP: Na namizju računalnika kliknite Start, izberite

All Programs (Vsi programi), kliknite HP, kliknite mapo tiskalnika in izberite ikono z imenom

tiskalnika.

2.

Kliknite Print, Scan & Fax (Tiskanje, optično branje in faksiranje).

3.

Kliknite Mantain Your Printer (Vzdrževanje tiskalnika).

HP Utility (OS X)

HP Utility vsebuje orodja za konfiguracijo nastavitev tiskanja, umerjanje tiskalnika, spletno naročanje

potrebščin in iskanje informacij o podpori na spletnem mestu.
OPOMBA: Funkcije, ki so na voljo v okviru HP Utility, se razlikujejo glede na izbran tiskalnik.
Opozorila in indikatorji ravni črnila posredujejo ocene le za namene načrtovanja. Ko prejmete

opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestno kartušo, da se boste izognili možnim

zakasnitvam pri tiskanju. Zamenjajte jo šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.
Dvokliknite pripomoček HP Utility v mapi Hewlett-Packard v mapi Programi na zgornji ravni trdega

diska.

Vdelani spletni strežnik

Ko je tiskalnik povezan v omrežje, lahko uporabite vdelani spletni strežnik (EWS) tiskalnika za ogled

informacij o stanju, spremembo nastavitev in upravljanje tiskalnika iz računalnika.

80 Poglavje 9 Orodja za upravljanje tiskalnika

SLWW

background image

OPOMBA: Za ogled ali spreminjanje nekaterih nastavitev boste morda potrebovali geslo.

OPOMBA: Vdelani spletni strežnik lahko odprete in ga uporabljate brez internetne povezave.

Vseeno pri tem nekatere funkcije ne bodo na voljo.