HP Officejet Pro 6830 - Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

background image

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Preverjanje nastavitev omrežja

Preverite, ali za povezavo tiskalnika v omrežje ne uporabljate telefonskega ali prekrižanega

kabla.

Preverite, ali je omrežni kabel čvrsto priključen v tiskalnik.

Preverite, ali so omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik vklopljeni in pravilno delujejo.

Preverjanje računalnika

Preverite, ali je računalnik, ki ga uporabljate, povezan v omrežje.
OPOMBA: Do vdelanega spletnega strežnika lahko dostopate tudi, če je funkcija Neposredno

brezžično HP v tiskalniku vklopljena in poznate naslov IP tiskalnika.

Preverjanje spletnega brskalnika

Spletni brskalnik mora ustrezati najmanjšim sistemskim zahtevam. Za dodatne informacije glejte

sistemske zahteve v datoteki Readme (Preberime) na CD-ju s programsko opremo za tiskalnik

HP.

Če spletni brskalnik za povezovanje z internetom uporablja nastavitve proxy, te nastavitve

izklopite. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, ki je na voljo za vaš spletni brskalnik.

Prepričajte se, da so v vašem spletnem brskalniku omogočeni funkcija JavaScript in piškotki. Če

želite več informacij, glejte dokumentacijo, ki je na voljo za vaš spletni brskalnik.

Preverjanje tiskalnikovega naslova IP

Če želite preveriti naslov IP tiskalnika, ga poiščete tako, da natisnete stran z omrežno

konfiguracijo. Na zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev), nato pa

Poročila in Network Configuration Report (Poročilo o konfiguraciji omrežja).

Z naslovom IP iz ukaznega poziva (Windows) ali iz pripomočka Network Utility (OS X) izvedite

ping tiskalnika.

82 Poglavje 9 Orodja za upravljanje tiskalnika

SLWW

background image

OPOMBA: OS X Lion in OS X Mountain Lion: Pripomoček Network Utility je v mapi Utilities

(Pripomočki) v mapi Programi na zgornji ravni trdega diska.
OS X Mavericks: Odprite Finder (Iskalnik) pridržite tipko Option in v meniju Apple izberite

System Information (Informacije o sistemu) ( ). Izberite Window (Okno) > Network Utility

(Omrežni pripomoček).
Na primer, če je naslov IP 123.123.123.123, v ukazni poziv (Windows) vpišite tole:

C:\ping 123.123.123.123

Ali
V omrežnem pripomočku Network Utility (OS X) kliknite zavihek Ping, v polje vnesite

123.123.123.123 in kliknite Ping.
Če se prikaže odgovor, je naslov IP pravilen. Če se prikaže odgovor, da je potekel čas, naslov

IP ni pravilen.

NASVET: Če uporabljate operacijski sistem Windows, obiščite HP-jevo spletno mesto za podporo

www.hp.com/support. Na spletnem mestu boste našli informacije in pripomočke, s katerimi lahko

popravite mnogo pogostih težav s tiskalnikom.

SLWW

Vdelani spletni strežnik 83