HP Officejet Pro 6830 - Shranjevanje podatkov o anonimni uporabi

background image

Shranjevanje podatkov o anonimni uporabi

HP-jeve kartuše, ki se uporabljajo s tem tiskalnikom, vsebujejo pomnilniški čip, ki pomaga pri uporabi

tiskalnika. Poleg tega pa ta pomnilniški čip shrani omejen nabor anonimnih podatkov o uporabi

tiskalnika, med katerimi so lahko tudi naslednji podatki: število strani, natisnjenih s kartušo, obseg

strani, hitrost tiskanja in uporabljeni načini tiskanja.
Ti podatki omogočajo HP-ju oblikovati prihodnje tiskalnike, ki bodo ustrezali tiskalnim potrebam naših

strank. Podatki, ki so zbrani v pomnilniškem čipu kartuše, ne vsebujejo podatkov, ki bi lahko

omogočili identifikacijo stranke ali uporabnika kartuše ali tiskalnika.
HP zbere majhen vzorec pomnilniških čipov iz kartuše, ki so vrnjeni HP-jevemu programu za

brezplačno vračilo in reciklažo (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Pomnilniški čipi iz tega

vzorca so prebrani in analizirani, da bi lahko izboljšali prihodnje HP-jeve tiskalnike. HP-jevi partnerji,

ki pomagajo pri recikliranju te kartuše, imajo morda prav tako dostop do teh podatkov.
Katere koli tretje osebe, ki imajo kartušo v svoji lasti, imajo morda dostop do anonimnih podatkov v

pomnilniškem čipu. Če ne dovolite dostopa do teh podatkov, lahko nastavite čip na nedelujoč način.

Toda ko to storite, kartuše ne morete več uporabljati v HP-jevem tiskalniku.
Če ste zaskrbljeni zaradi posredovanja teh anonimnih podatkov, lahko onemogočite dostop do njih,

tako da izklopite možnost pomnilniškega čipa za zbiranje podatkov o uporabi tiskalnika.

SLWW

Naročanje kartuš s črnilom 71

background image

Za onemogočitev funkcije za podatke o uporabi

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Izberite Preferences (Lastne nastavitve), nato pa se dotaknite Store Anonymous Usage

Information (Shrani anonimne informacije o uporabi).

3.

Če želite onemogočiti zbiranje informacij o uporabi, se dotaknite Off (Izklop).

OPOMBA: Če želite omogočiti funkcijo za podatke o uporabi, obnovite tovarniško privzete

nastavitve. Za dodatne informacije o obnovitvi privzetih vrednosti glejte Obnovitev privzetih vrednosti

in nastavitev.
OPOMBA: Če izklopite možnost pomnilniškega čipa za zbiranje podatkov o uporabi tiskalnika, lahko

še naprej uporabljate kartušo v HP-jevem tiskalniku.