HP Officejet Pro 6830 - Zamenjava kartuš s črnilom

background image

Zamenjava kartuš s črnilom

Če še nimate nadomestnih kartuš s črnilom za tiskalnik, glejte Naročanje kartuš s črnilom. Nekatere

kartuše s črnilom niso na voljo v vseh državah ali regijah.
POZOR: HP priporoča, da čimprej zamenjate vse manjkajoče kartuše in se tako izognete težavam s

kakovostjo tiskanja ter morebitni dodatni porabi črnila ali poškodbi sistema zagotavljanja črnila.

Tiskalnika nikoli ne izklapljajte, če kartuše s črnilom manjkajo.
Za informacije o recikliranju črnilnih potrebščin glejte Program recikliranja potrebščin za brizgalne

tiskalnike HP.

Zamenjava kartuš s črnilom

1.

Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.

2.

Odprite vratca za dostop do kartuše s črnilom.
OPOMBA: Preden nadaljujete, počakajte, da se nosilec kartuše neha premikati.

SLWW

Zamenjava kartuš s črnilom 69

background image

3.

Pritisnite sprednji del kartuše s črnilom, da se sprosti, in jo nato odstranite iz reže.

4.

Iz embalaže vzemite novo kartušo s črnilom.

5.

Pomagajte si z barvnimi črkami in potisnite kartušo s črnilom v prazno režo, da se trdno zaskoči

na svoje mesto.

Tiskalno kartušo morate vstaviti v režo, ki je označena s črko v isti barvi kot je barva kartuše, ki

jo nameščate.

6.

Ponovite korake od 3 do 5 za vsako kartušo s črnilom, ki jo menjate.

7.

Zaprite vratca prostora za kartuše.

70 Poglavje 7 Ravnanje s kartušami s črnilom

SLWW