HP Officejet Pro 6830 - Odpravljanje težav z uporabo spletnih storitev

background image

Odpravljanje težav z uporabo spletnih storitev

Če imate težave pri uporabi spletnih storitev, kot sta HP ePrint in HP Printables, preverite naslednje:

Tiskalnik mora biti povezan z internetom prek Ethernet ali brezžične povezave.
OPOMBA: Teh spletnih funkcij ne morete uporabljati, če je tiskalnik povezan s kablom USB.

V tiskalniku morajo biti nameščene najnovejše posodobitve izdelka. Za več informacij glejte

Posodobitev tiskalnika.

110 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

V tiskalniku morajo biti omogočene spletne storitve. Za več informacij glejte Nastavitev spletnih

storitev.

Preverite, ali so omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik vklopljeni in pravilno delujejo.

Če povezujete tiskalnik s kablom Ethernet, morate pri povezovanju tiskalnika z omrežjem

tiskalnik povezati s telefonskim ali križnim kablom in kabel Ethernet ustrezno povezati s

tiskalnikom. Za več informacij glejte Odpravljanje težav splošnega omrežja.

Če povezavo med tiskalnikom in omrežjem vzpostavljate prek brezžične povezave, preverite, ali

brezžično omrežje pravilno deluje. Več informacij najdete v poglavju Brezžične povezave

tiskalnika ni mogoče vzpostaviti.

Če uporabljate HP ePrint, preverite naslednje:

Elektronski naslov tiskalnika mora biti pravilen.

E-poštni naslov tiskalnika mora biti edini naslov v vrstici »Za« e-poštnega sporočila. Če so

v vrstici »Za« navedeni še drugi e-poštni naslovi, se priponke, ki jih pošiljate, morda ne

bodo natisnile.

Dokumenti, ki jih pošiljate, morajo ustrezati zahtevam HP ePrint. Za dodatne informacije

obiščite HP Connected na www.hpconnected.com.

Če omrežje za povezovanje z internetom uporablja nastavitve proxy, morajo biti le-te ob vnosu

veljavne:

Preverite nastavitve, ki jih uporablja spletni brskalnik, ki ga uporabljate (kot na primer

Internet Explorer, Firefox ali Safari).

Preverite jih skupaj s skrbnikom IT ali osebo, ki vam je nastavila požarni zid.
Če so bile nastavitve strežnika proxy, ki jih uporablja požarni zid, spremenjene, jih

posodobite na nadzorni plošči tiskalnika ali v vgrajenem spletnem strežniku. Če te

nastavitve niso posodobljene, spletnih storitev ne boste mogli uporabljati.
Za več informacij glejte Nastavitev spletnih storitev.

NASVET: Dodatno pomoč za nastavitev in uporabo spletnih storitev najdete v HP Connected na

naslovu www.hpconnected.com.