HP Officejet Pro 6830 - Poročilo o preizkusu brezžične povezave

background image

Poročilo o preizkusu brezžične povezave

Natisnite poročilo o preizkusu brezžične povezave in si oglejte informacije o brezžični povezavi

tiskalnika. Poročilo o preizkusu brezžične povezave podaja informacije o stanju tiskalnika, naslovu

strojne opreme (MAC) in naslovu IP. Če je tiskalnik povezan v omrežje, testno poročilo prikaže

podrobnosti o nastavitvah omrežja.

Tiskanje poročila o preizkusu brezžičnega omrežja

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

(gumb Brezžično), nato pa se dotaknite (gumb

Settings (Nastavitve)).

2.

Dotaknite se Print Reports (Natisni poročila).

3.

Dotaknite se Wireless Test Report (Poročilo o preizkusu brezžičnega omrežja).