HP Officejet Pro 6830 - Stran s konfiguracijo omrežja

background image

Stran s konfiguracijo omrežja

Če je tiskalnik povezan v omrežje, lahko natisnete stran s konfiguracijo omrežja in si ogledate

nastavitve omrežja za tiskalnik ter seznam omrežij, ki jih je odkril vaš tiskalnik. Zadnja stran poročila

vključuje seznam vseh odkritih brezžičnih omrežij v območju, skupaj z jakostjo signala in

uporabljenimi kanali. To vam bo lahko v pomoč pri izbiri kanala za vaše omrežje, ki ga druga omrežja

ne uporabljajo prekomerno (s tem se izboljša delovanje omrežja).
Za odpravljanje težav z omrežno povezavo lahko uporabite tudi stran s konfiguracijo omrežja. Če

morate za pomoč poklicati HP, je priporočljivo, da pred klicem natisnete to stran.

Tiskanje strani s konfiguracijo omrežja

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Poročila, nato pa Network Configuration Report (Poročilo o konfiguraciji omrežja).

88 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

1.

Splošne informacije: prikazuje informacije o trenutnem stanju in vrsti aktivne povezave v omrežju

ter druge informacije, kot je URL vdelanega spletnega strežnika.

2.

802.3 Wired (802.3 žično): prikazuje informacije o aktivni povezavi omrežja Ethernet, kot so

naslov IP, maska podomrežja, privzeti prehod in naslov strojne opreme tiskalnika.

3.

802.11 Wireless (802.11 brezžično): Prikazuje informacije o vaši povezavi brezžičnega omrežja,

kot so ime gostitelja, naslov IP, maska podomrežja, privzeti prehod in strežnik. Vsebuje tudi ime

omrežja (SSID), relativne moči signalov in uporabljene kanale. Na seznamu omrežij si lahko

ogledate, ali ima vaše omrežje dobro moč signala, in spremenite nastavitev brezžične

komunikacije s čarovnikom za nastavitev brezžične povezave. Za več informacij glejte

Spreminjanje vrste povezave.

SLWW

Razumevanje poročil tiskalnika 89

background image

4.

HP wireless direct (Neposredno brezžično HP): Prikaže informacije o povezavi Neposredno

brezžično HP, kot so ime omrežja (SSID), naslov IP, maska podmreže, privzeti prehod in

strežnik.

5.

Miscellaneous (Razno): Na njej so prikazane informacije o dodatnih nastavitvah omrežja.

Port 9100 (Vrata 9100): Tiskalnik podpira tiskanje prek IP-ja neobdelanih podatkov prek

vrat TCP 9100. Ta vrata TCP/IP, ki so last HP-ja, so privzeta vrata za tiskanje. Do njih

dostopa HP-jeva programska oprema (na primer HP-jeva standardna vrata).

LPD: Line Printer Daemon (LPD) se nanaša na protokole in programe, povezane s

storitvami čakalne vrste, ki so lahko nameščene v različnih sistemih TCP/IP.
OPOMBA: Funkcijo LPD je mogoče uporabljati s poljubnim gostiteljem LPD, ki je skladen

z dokumentom RFC 1179. Vendar pa se bo konfiguracija čakalnih vrst tiskalnika morda

razlikovala. Dodatne informacije o konfiguraciji teh sistemov najdete v dokumentaciji za

sistem.

Bonjour: Storitve Bonjour (ki uporabljajo mDNS ali Multicast Domain Name System) se po

navadi uporabljajo v majhnih omrežjih za razreševanje naslovov IP in imen (prek vrat UDP

5353), kjer se ne uporablja običajni strežnik DNS.

SLP: Service Location Protocol (SLP) je standardni internetni protokol, ki predstavlja

ogrodje, ki omogoča omrežnim programom odkrivanje obstoja, mesta in nastavitev

omrežnih storitev v omrežjih v velikih poslovnih okoljih. Ta protokol poenostavlja odkrivanje

in uporabo omrežnih sredstev, kot so tiskalniki, spletni strežniki, faksi, videokamere,

datotečni sistemi, naprave za varnostno kopiranje (tračni pogoni), zbirke podatkov, imeniki,

poštni strežniki in koledarji.

Microsoftove spletne storitve: Omogočite ali onemogočite protokole WS Discovery

(Microsoft Web Services Dynamic Discovery) ali tiskalne storitve WSD (Microsoft Web

Services for Devices), ki jih podpira tiskalnik. Onemogočite neuporabljene tiskalne storitve,

da preprečite dostop skozi te storitve.
OPOMBA: Več informacij o funkcijah WS Discovery in WSD Print najdete na spletnem

mestu www.microsoft.com.

SNMP: Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) uporabljajo programi za

upravljanje omrežij za upravljanje naprav. Tiskalnik podpira protokol SNMPv1 v omrežjih

IP.

WINS: Če v omrežju uporabljate strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),

tiskalnik samodejno pridobi njegov naslov IP iz tega strežnika in registrira njegovo ime s

poljubno storitvijo dinamičnih imen, ki je skladna z dokumentoma RFC 1001 in 1002,

vendar le, če ste navedli naslov IP strežnika WINS.

IPP: Internet Printing Protocol (IPP) je standardni omrežni protokol za oddaljeno tiskanje.

Za razliko od drugih oddaljenih spletnih protokolov IPP podpira nadzor dostopa, preverjanje

in šifriranje, kar omogoča varnejše tiskanje.

Proxy Settings (Nastavitve strežnika proxy): Prikaže informacije o naslovu proxy, vratih in

stanju overjanja. Nastavitve strežnika proxy lahko spremenite v vdelanem spletnem

strežniku.
Če želite spremeniti nastavitve strežnika proxy, v vdelanem spletnem strežniku kliknite

Network (Omrežje), kliknite Proxy Settings (Nastavitve strežnika proxy) in izberite ustrezne

možnosti.

90 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW