HP Officejet Pro 6830 - Na zaslonu je vedno prikazano sporočilo »Slušalka ni na mestu«

background image

Na zaslonu je vedno prikazano sporočilo »Slušalka ni na mestu«

Uporabljate napačno vrsto telefonskega kabla. Tiskalnik priključite na telefonsko linijo s

telefonskim kablom z dvema žicama, ki je priložen tiskalniku. Če telefonski kabel, ki je priložen

tiskalniku, ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate z daljšim telefonskim kablom. Kabel lahko kupite v

trgovini z električno opremo in dodatno opremo za telefone.

Morda je v uporabi druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot tiskalnik.

Prepričajte se, ali drugi telefoni (telefoni, ki so na isti telefonski liniji, vendar niso priključeni na

tiskalnik) ali druga oprema niso v uporabi ali zasedeni. S tiskalnikom na primer ne morete poslati

faksa, če je drug telefon zaseden ali če za pošiljanje e-pošte oziroma dostop do interneta

uporabljate računalniški klicni modem.