HP Officejet Pro 6830 - Preskus faksa ni uspel

background image

Preskus faksa ni uspel

Na zaslonu je vedno prikazano sporočilo »Slušalka ni na mestu«

V tiskalniku prihaja do težav pri pošiljanju in sprejemanju faksov

Tiskalnik ne more prejemati faksov, lahko pa jih pošilja

Tiskalnik ne more pošiljati faksov, lahko pa jih sprejema

Toni faksa so posneti na mojem odzivniku

Telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, ni dovolj dolg

Računalnik ne more sprejemati faksov (HP Digital Fax)

Preskus faksa ni uspel

Če ste zagnali preskus faksa in ta ni bil uspešen, v poročilu poiščite osnovne informacije o napaki. Za

podrobnejše informacije v poročilu preverite, kateri del preskusa ni bil uspešen in nato v ustrezni temi

v tem razdelku poiščite morebitne rešitve.

»Preskus strojne opreme faksa« ni uspel

Izklopite tiskalnik, tako da pritisnete gumb (Napajanje) na nadzorni plošči tiskalnika in nato

odklopite napajalni kabel z zadnje strani tiskalnika. Po nekaj sekundah napajalni kabel znova

povežite in nato vklopite tiskalnik. Ponovno zaženite preizkus. Če preizkus ponovno ne uspe,

nadaljujte s pregledovanjem informacij o odpravljanju napak v tem poglavju.

Poskusite poslati ali sprejeti preskusni faks. Če lahko faks uspešno pošljete ali prejmete,

mogoče težave ni.

Če preskus izvajate s programom Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa) (Windows)

ali s pripomočkom HP Utility (OS X), preverite, ali naprava ne izvaja drugega opravila, npr.

SLWW

Reševanje težav pri faksiranju 101

background image

sprejema faks ali kopira. Preverite, ali je na zaslonu prikazano sporočilo o tem, da tiskalnik

izvaja opravilo. Če ga, počakajte, da ga dokonča in se ustavi, nato pa zaženite preskus.

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek

telefonske zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali

sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus

faksa.

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Ko odpravite vse težave, znova zaženite preskus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali tiskalnik

lahko pošlje faks. Če Fax Hardware Test (Preskus strojne opreme faksa) še vedno ne uspe in imate

pri pošiljanju faksov težave, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Obiščite www.hp.com/support.

Na spletnem mestu boste našli informacije in pripomočke, s katerimi lahko popravite mnogo pogostih

težav s tiskalnikom. Če ste pozvani, izberite svojo državo/regijo in nato kliknite Vsi HP-jevi stiki, kjer

dobite informacije o klicanju tehnične podpore.

Preskus »V delujočo telefonsko zidno vtičnico povezan faks« ni uspel

Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in tiskalnikom ter se prepričajte, da je

telefonski kabel čvrsto pritrjen.

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek

telefonske zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali

sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus

faksa.

Prepričajte se, da ste tiskalnik pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec

telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko telefonsko

vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
Več o nastavitvi in preskusu faksa, kliknite tukaj, da boste v spletu našli dodatne informacije.

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo

uporabljate za tiskalnik, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, prosite

telefonskega operaterja, naj preveri linijo.

Poskusite poslati ali sprejeti preskusni faks. Če lahko faks uspešno pošljete ali prejmete,

mogoče težave ni.

Ko odpravite vse težave, znova zaženite preskus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali tiskalnik

lahko pošlje faks.

Preskus »V ustrezna vrata faksa vključen telefonski kabel« ni uspel

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek telefonske

zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa. Ko

priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus faksa.
Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in

tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
Telefonski kabel vključite v prava vrata.

102 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

1.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Če tiskalnik s stensko telefonsko vtičnico povežete prek vrat 2-EXT, ni mogoče

pošiljati ali sprejemati faksov. Vrata 2-EXT so namenjena za povezovanje druge opreme, kot je

odzivnik.
Slika 10-1 Zadnja stran tiskalnika

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata »1-LINE«.

2.

Ko telefonski kabel priključite v vrata z oznako 1-LINE, znova zaženite preskus faksa, da se

prepričate, ali deluje in ali je tiskalnik pripravljen za pošiljanje faksa.

3.

Poskusite poslati ali sprejeti preskusni faks.

SLWW

Reševanje težav pri faksiranju 103

background image

Preskus »Uporaba pravilne vrste telefonskega kabla s faksom« ni uspel

Tiskalnik povežite prek telefonske zidne vtičnice s telefonskim kablom, ki je v škatli poleg

tiskalnika. En konec telefonskega kabla priključite na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani

tiskalnika, drugi konec pa na telefonsko zidno vtičnico, kot je prikazano na sliki.

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata »1-LINE«.

Če telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate s daljšim

telefonskim kablom z dvema žicama. Kabel lahko kupite v trgovini z električno opremo in

dodatno opremo za telefone.

Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in tiskalnikom ter se prepričajte, da je

telefonski kabel čvrsto pritrjen.

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek

telefonske zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali

sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus

faksa.

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Preskus »Zaznavanje znaka centrale« ni uspel

Druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot tiskalnik, je morda vzrok za neuspele

preskuse. Če želite izvedeti, ali težave povzroča druga oprema, vso opremo izklopite s

telefonske linije in znova zaženite preskus. Če preskus Dial Tone Detection Test (Preskušanje

zaznavanja znaka centrale) uspe brez priključene druge opreme, težave povzroča eden ali več

delov opreme; vsakega posebej znova priključite in vsakič zaženite preskus, dokler ne ugotovite,

kateri del opreme povzroča težavo.

Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo

uporabljate za tiskalnik, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, prosite

telefonskega operaterja, naj preveri linijo.

Prepričajte se, da ste tiskalnik pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec

telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko telefonsko

vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.

104 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Če vaš telefonski sistem ne uporablja standardnega znaka centrale, kot so nekateri sistemi

naročniške centrale (PBX), lahko to vodi do neuspelega preizkusa. To ne bo povzročalo težav

pri pošiljanju ali sprejemanju faksov. Poskusite poslati ali sprejeti preizkusni faks.

Preverite, ali je nastavitev države/regije ustrezno nastavljena za vašo državo/regijo. Če

nastavitev za državo/regijo ni nastavljena ali je nastavljena napačno, je lahko to vzrok za

neuspel preskus in lahko boste imeli težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov.

Tiskalnik priključite na analogno telefonsko linijo, sicer ne boste mogli pošiljati ali sprejemati

faksov. Če želite preveriti, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajen analogni

telefon in poslušajte znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija

morda nastavljena za digitalne telefone. Tiskalnik priključite na analogno telefonsko linijo in

poskusite poslati ali sprejeti faks.

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek

telefonske zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali

sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus

faksa.

Ko odpravite vse težave, znova zaženite preskus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali tiskalnik

lahko pošlje faks. Če preskus Zaznavanja znaka centrale še vedno ne uspe, se obrnite na svoje

telefonsko podjetje. ki naj preveri linijo.

Preskus »Stanje faks linije« ni uspel

Tiskalnik priključite na analogno telefonsko linijo, sicer ne boste mogli pošiljati ali sprejemati

faksov. Če želite preveriti, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajen analogni

telefon in poslušajte znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija

morda nastavljena za digitalne telefone. Tiskalnik priključite na analogno telefonsko linijo in

poskusite poslati ali sprejeti faks.

Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in tiskalnikom ter se prepričajte, da je

telefonski kabel čvrsto pritrjen.

Prepričajte se, da ste tiskalnik pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec

telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko telefonsko

vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.

Druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot tiskalnik, je morda vzrok za neuspele

preskuse. Če želite izvedeti, ali težave povzroča druga oprema, vso opremo izklopite s

telefonske linije in znova zaženite preskus.

Če preskus Fax Line Condition Test (Preskušanje stanja faks linije) uspe brez priključene

druge opreme, težave povzroča en ali več delov opreme; vsakega posebej ponovno

priključite in vsakič zaženite preskus, dokler ne ugotovite, kateri del opreme povzroča

težavo.

Če preskus Fax Line Condition Test (Preskušanje stanja faks linije) brez druge opreme ne

uspe, tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo in preglejte informacije o odpravljanju

napak v tem poglavju.

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

SLWW

Reševanje težav pri faksiranju 105

background image

Uporabite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku. Če tiskalnika ne boste povezali prek

telefonske zidne vtičnice s priloženim telefonskim kablom, morda ne boste mogli poslati ali

sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, znova zaženite preskus

faksa.

Ko odpravite vse težave, znova zaženite preskus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali tiskalnik

lahko pošlje faks. Če preskus Stanje faks linije še vedno ne uspe in imate pri pošiljanju faksov težave,

se obrnite na telefonsko podjetje, ki naj preveri telefonsko linijo.