HP Officejet Pro 6830 - Tiskalnik ne more prejemati faksov, lahko pa jih pošilja

background image

Tiskalnik ne more prejemati faksov, lahko pa jih pošilja

Če niste uporabnik storitve značilnega zvonjenja, preverite, ali je funkcija Distinctive Ring

(Značilno zvonjenje) tiskalnika nastavljena na All Rings (Vsa zvonjenja). Za več informacij glejte

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje.

Če je funkcija Auto Answer (Samodejni odgovor) nastavljena na Off (Izklop), morate fakse

sprejemati ročno; v nasprotnem primeru tiskalnik faksa ne more sprejeti. Informacije o ročnem

sprejemanju faksov najdete v poglavju Ročno sprejemanje faksa.

Če imate storitev glasovne pošte priključeno na isto telefonsko številko, ki jo uporabljate za

faksne klice, morate fakse sprejemati ročno, ne samodejno. To pomeni, da morate na dohodne

faksne klice odgovoriti osebno. Preberite več o nastavitvi tiskalnika za uporabo glasovne pošte,

če si želite ogledati več informacij o tem v spletu, kliknite tukaj. Informacije o ročnem

sprejemanju faksov najdete v poglavju Ročno sprejemanje faksa.

Če imate računalniški klicni modem priključen na isto telefonsko linijo kot tiskalnik, preverite, da

programska oprema, ki je bila priložena modemu, ni nastavljena za samodejno sprejemanje

faksov. Modemi, ki so nastavljeni na samodejno sprejemanje faksov, prevzamejo telefonsko

linijo za sprejemanje vseh dohodnih faksov, kar tiskalniku prepreči sprejemanje faksnih klicev.

Če sta odzivnik in tiskalnik priključena na isto telefonsko linijo, se lahko pojavi ena od naslednjih

težav:

Odzivnik morda ni pravilno nastavljen za tiskalnik.

Odhodno sporočilo je morda predolgo ali preglasno, da bi tiskalnik lahko zaznal ton faksa,

in faks, ki pošilja, utegne prekiniti povezavo.

Odzivnik morda po odhodnem sporočilu ni imel na razpolago dovolj tišine, da bi tiskalniku

omogočil zaznati ton faksa. Ta težava je najpogostejša pri digitalnih odzivnikih.

Z naslednjimi dejanji utegnete rešiti te težave:

Ko imate odzivnik na telefonski liniji, ki jo uporabljate tudi za klice faksa, poskusite priključiti

odzivnik neposredno v računalnik, za prikaz dodatnih informacij v spletu kliknite tukaj.

Poskrbite, da je tiskalnik nastavljen na samodejno sprejemanje faksov. Informacije o

nastavitvi tiskalnika na samodejno sprejemanje faksov najdete v Sprejemanje faksa .

108 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) mora biti nastavljena na večje število zvonjenj

kot odzivnik. Več informacij najdete v Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom .

Izklopite odzivnik in nato poskušajte sprejeti faks. Če ste faks uspešno poslali brez

odzivnika, morda težave povzroča odzivnik.

Ponovno priklopite odzivnik in ponovno posnemite odhodno sporočilo. Posnemite sporočilo,

dolgo približno 10 sekund. Ko snemate sporočilo, govorite počasi in tiho. Na koncu

sporočila pustite vsaj 5 sekund tišine. Ko snemate tišino, ne sme biti šuma v ozadju.

Poskusite ponovno sprejeti faks.
OPOMBA: Pri nekaterih digitalnih odzivnikih se utegne zgoditi, da se tišina na koncu

odhodnega sporočila ne ohrani. Predvajajte odhodno sporočilo, da preverite.

Če je tiskalnik priključen na isto telefonsko linijo kot druga telefonska oprema, npr. odzivnik,

računalniški klicni modem ali večvratna stikalna naprava, je lahko signal faksa slabši. Signal je

lahko slabši tudi, če uporabljate razdelilnik ali za podaljšanje telefonskega kabla priključite

dodatne kable. Slabši signal faksa lahko povzroči težave med sprejemanjem faksa.
Če želite izvedeti, ali težave povzroča druga oprema, izklopite s telefonske linije vse naprave,

razen tiskalnika in poskusite sprejeti faks. Če lahko uspešno sprejmete fakse brez priključene

druge opreme, težave povzroča eden ali več delov opreme; poskusite vsakega posebej znova

priključiti in vsakič sprejeti faks, dokler ne boste ugotovili, katera oprema povzroča težavo.

Če imate za telefonsko številko faksa poseben vzorec zvonjenja (uporabljate storitev značilnega

zvonjenja prek telefonskega podjetja), se mora funkcija Distinctive Ring (Značilno zvonjenje)

tiskalnika z njo ujemati. Za več informacij glejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za

značilno zvonjenje.