HP Officejet Pro 6830 - V tiskalniku prihaja do težav pri pošiljanju in sprejemanju faksov

background image

V tiskalniku prihaja do težav pri pošiljanju in sprejemanju faksov

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Poglejte na zaslon tiskalnika. Če je zaslon prazen in gumb

(Napajanje) ne sveti, je tiskalnik izklopljen. Prepričajte se, da je napajalni kabel čvrsto priključen

v tiskalnik in vtičnico. Pritisnite (gumb Napajanje), da vklopite tiskalnik.
Ko vklopite tiskalnik, HP priporoča, da počakate pet minut, preden pošljete ali sprejmete faks.

Tiskalnik ne more pošiljati ali sprejemati faksov med inicializacijo po vklopu.

Če je omogočena možnosti HP Digital Fax, morda ne boste mogli pošiljati in prejemati faksov,

če je pomnilnik faksa poln (ta je omejen s pomnilnikom tiskalnika).

106 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Tiskalnik povežite prek telefonske zidne vtičnice s telefonskim kablom, ki je v škatli poleg

tiskalnika. En konec telefonskega kabla priključite na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani

tiskalnika, drugi konec pa na telefonsko zidno vtičnico, kot je prikazano na sliki.

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata »1-LINE«.

Če telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate s daljšim

telefonskim kablom z dvema žicama. Kabel lahko kupite v trgovini z električno opremo in

dodatno opremo za telefone.

Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo

uporabljate za tiskalnik, in preverite znak centrale. Če zvoka centrale ne slišite, za popravilo

pokličite svojega telefonskega operaterja.

Morda je v uporabi druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot tiskalnik. S

tiskalnikom na primer ne morete poslati faksa, če je drug telefon zaseden ali če za pošiljanje e-

pošte oziroma dostop do interneta uporabljate računalniški klicni modem.

Preverite, ali je napako povzročilo drugo delovanje. Preverite, ali se je na zaslonu oz. v

računalniku izpisalo sporočilo o napaki z informacijami o težavi in navodili za njeno reševanje.

Če pride do napake, tiskalnik ne more pošiljati ali prejemati faksov, dokler napake ne odpravite.

Pri povezavi telefonske linije lahko slišite šume. Telefonske linije s slabo kakovostjo zvoka (šum)

lahko povzročijo težave pri faksiranju. Kakovost zvoka telefonske linije preverite tako, da telefon

priključite v telefonsko zidno vtičnico in poslušate, če se slišijo statični ali drugi šumi. Če slišite

šume, izklopite funkcijo Error Correction Mode (Način odpravljanja napak) (ECM) in ponovno

poskusite poslati faks. Več informacij o spreminjanju načina za odpravljanje napak najdete v

poglavju Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na

telefonsko podjetje.

Če uporabljate digitalno naročniško linijo (DSL), preverite, ali ste priključili filter DSL, sicer faksov

ni mogoče uspešno pošiljati. Če si želite ogledati več informacij o tem v spletu, kliknite tukaj.

Prepričajte se, da tiskalnik ni priključen v telefonsko zidno vtičnico, ki je namenjena digitalnim

telefonom. Če želite preveriti, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajen

analogni telefon in poslušajte znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je

telefonska linija morda nastavljena za digitalne telefone.

Če uporabljate pretvornik/terminalni vmesnik za naročniško centralo (PBX) ali za storitve

digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN), poskrbite, da je tiskalnik priključen na

SLWW

Reševanje težav pri faksiranju 107

background image

ustrezna vrata in da je terminalni vmesnik nastavljen na ustrezno vrsto stikala za vašo državo/

regijo, če je to mogoče. Če si želite ogledati več informacij o tem v spletu, kliknite tukaj.

Če je tiskalnik priključen na isto telefonsko linijo kot storitev DSL, modem DSL morda ne bo

pravilno ozemljen. Če modem DSL ni pravilno ozemljen, lahko povzroči šume na telefonski liniji.

Telefonske linije s slabo kakovostjo zvoka (šum) lahko povzročijo težave pri pošiljanju faksov.

Kakovost zvoka telefonske linije lahko preverite tako, da telefon vključite v telefonsko zidno

vtičnico in poslušate, ali se slišijo statični ali drugi šumi. Če slišite šume, izklopite modem DSL in

popolnoma prekinite napajanje za vsaj 15 minut. Znova vklopite modem DSL in poslušajte znak

centrale.
OPOMBA: V prihodnje lahko na telefonski liniji znova zaznate statični šum. Če tiskalnik

preneha pošiljati in sprejemati fakse, ta postopek ponovite.
Če v telefonski liniji še vedno slišite šum, se obrnite na telefonsko podjetje. Za informacije o

izklopu modema DSL se za pomoč obrnite na ponudnika DSL.

Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri pošiljanju faksov. (Razdelilnik je

konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik

in tiskalnik priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.