HP Officejet Pro 6830 - Reševanje težav pri kopiranju

background image

Reševanje težav pri kopiranju

NASVET: (Windows) Če želite diagnosticirati in samodejno odpraviti težave s tiskanjem, optičnim

branjem in kopiranjem, zaženite program HP Print and Scan Doctor. Program je na voljo samo v

nekaterih jezikih.

Kopije so prazne ali blede

Nastavitev za kontrast je morda nastavljena na preveč svetlo. Na nadzori plošči tiskalnika se

dotaknite Kopiranje, nato pa (Nastavitve kopiranja) in Lighter/Darker (Svetlejše/temnejše) in s

smernimi puščicami ustvarite temnejše kopije.

Nastavitev kakovosti na možnost Fast (Hitro) (tiska kopije kakovosti osnutka) je morda vzrok za

manjkajoče ali slabo natisnjene dokumente. Spremenite ga na Normal (Normalno) ali Best

(Najboljše).

96 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Velikost je pomanjšana

Pomanjšanje/povečanje ali druga funkcija kopiranja je bila nastavljena z nadzorne plošče

tiskalnika, da pomanjša optično prebrano sliko. Preverite, ali so nastavitve za kopiranje za

običajno velikost.

Zaradi umazanega stekla optičnega bralnika je optično prebrana slika lahko slabše kakovosti.

Očistite steklo optičnega bralnika ali notranji del pokrova. Za več informacij glejte Vzdrževanje

tiskalnika.

Velikost te strani je lahko večja od trenutno naložene.

Kakovost kopiranja je slaba

Preverite tiskalnik

Morda pokrov optičnega bralnika ni pravilno zaprt.

Steklo optičnega bralnika ali notranji del pokrova je morda treba očistiti. Več informacij

najdete v poglavju Vzdrževanje tiskalnika.

Če ima tiskalnik podajalnik dokumentov, ga boste morda morali očistiti. Za več informacij

glejte Vzdrževanje tiskalnika.

Neželene črte
Steklo optičnega bralnika, notranji del pokrova ali okvir je morda treba očistiti. Več informacij

najdete v poglavju Vzdrževanje tiskalnika.

Kopija je nagnjena ali poševna
Če uporabljate podajalnik dokumentov, preverite naslednje:

Zagotovite, da vhodni pladenj podajalnika dokumentov ni preveč napolnjen.

Zagotovite, da vodili za širino podajalnika dokumentov nista preveč pritisnjeni ob robove

papirja.

Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov.

Vodoravne zrnate ali bele črte v svetlo sivih do srednje sivih delih
Privzeta nastavitev izboljšave mogoče ni primerna za posel. Preverite nastavitev in jo po potrebi

spremenite, da izboljšate besedilo ali fotografije. Več informacij najdete v poglavju Kopiranje.

Oglejte si spletne nasvete za odpravljanje težav in se naučite več o tem, kako odpraviti

težave s kopiranjem. Če si želite ogledati več informacij o tem v spletu, kliknite tukaj. Trenutno to

spletno mesto morda ni na voljo v vseh jezikih.