HP Officejet Pro 6830 - Reševanje težav pri optičnem branju

background image

Reševanje težav pri optičnem branju

NASVET: (Windows) Če želite diagnosticirati in samodejno odpraviti težave s tiskanjem, optičnim

branjem in kopiranjem, zaženite program HP Print and Scan Doctor. Program je na voljo samo v

nekaterih jezikih.

SLWW

Reševanje težav pri optičnem branju 97

background image

Optični bralnik ne stori ničesar

Preverjanje izvirnika
Preverite, ali je izvirnik pravilno naložen. Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo

optičnega bralnika ali Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov.

Preverite tiskalnik
Tiskalnik morda po določenem obdobju nedejavnosti prihaja iz načina mirovanja, kar

upočasnjuje obdelovanje.

Preverite programsko opremo HP
Prepričajte se, da je programska oprema HP, ki ste jo dobili s tiskalnikom, pravilno nameščena.

Windows: Odprite programsko opremo tiskalnika HP. Za več informacij glejte Odprite

programsko opremo tiskalnika HP (Windows). V oknu, ki se odpre, izberite Print, Scan &

Fax (Tiskanje, optično branje in faksiranje) ali Print & Scan (Natisni in optično preberi), nato

pa izberite Scan a Document or Photo (Optično preberi dokument ali fotografijo) v razdelku

Optično branje.

OS X: Odprite HP Utility. Za več informacij glejte HP Utility (OS X). Pod Scan Settings

(Nastavitve optičnega branja) kliknite Scan to Computer (Optično branje v računalnik) in

poskrbite, da je izbrano Enable Scan to Computer (Omogoči optično branje v računalnik).

Optično branje traja predolgo

Optično branje pri višji ločljivosti traja dlje in ustvari večje datoteke. Če želite omogočiti hitrejše

optično branje, zmanjšajte ločljivost.

Če ste poslali tiskalni ali kopirni posel še preden ste ga poskušali optično prebrati, se optično

branje začne, če optični bralnik ni zaposlen. Postopki tiskanja in optičnega branja imajo skupni

pomnilnik, kar pomeni, da je optično branje počasnejše.

Del dokumenta ni bil optično prebran ali pa manjka besedilo

Preverjanje izvirnika

Preverite, ali je izvirnik pravilno naložen.
Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje

izvirnikov v podajalnik dokumentov.

Če ste dokument optično prebrali iz podajalnika dokumentov, ga poskusite optično prebrati

neposredno s stekla optičnega bralnika.
Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika.

Barvna ozadja lahko povzročijo, da se slike v ospredju preveč prelivajo v ozadje. Pred

optičnim branjem izvirnika prilagodite nastavitve ali pa sliko poskusite po optičnem branju

izvirnika izboljšati.

Preverjanje nastavitev

Poskrbite, da je velikost papirja, ki je naložen na vhodni pladenj, dovolj velika za izvirnik, ki

ga optično berete.

Če uporabljate programsko opremo tiskalnika HP, so morda privzete nastavitve v

programski opremi tiskalnika nastavljene na samodejno izvedbo določenih opravil, ki se

razlikujejo od tistih, ki jih poskušate izvesti sami. Navodila za spreminjanje lastnosti najdete

v spletni pomoči za programsko opremo tiskalnika.

98 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Besedila ni mogoče urediti

Preverite, ali je nameščen program OCR (optical character recognition – optično prepoznavanje

znakov):
Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows 8.1: V spodnjem levem kotu začetnega zaslona kliknite puščico navzdol, izberite

ime tiskalnika, nato pa kliknite Pripomočki. Izberite Printer Setup & Software Selection

(Namestitev tiskalnika in izbira programske opreme). Kliknite Add more software (Dodaj več

programske opreme), nato pa Customize Software Selections (Prilagodi izbire programske

opreme) in se prepričajte, da je izbrana možnost OCR.

Windows 8: Z desno tipko miške kliknite prazno območje na začetnem zaslonu, v vrstici s

programi kliknite All Apps (Vsi programi), nato pa kliknite Utilities (Pripomočki). Izberite

Printer Setup & Software Selection (Namestitev tiskalnika in izbira programske opreme).

Kliknite Add more software (Dodaj več programske opreme), nato pa Customize Software

Selections (Prilagodi izbire programske opreme) in se prepričajte, da je izbrana možnost

OCR.

Windows 7, Windows Vista in Windows XP: Na namizju računalnika kliknite Start, izberite

All Programs (Vsi programi), kliknite HP, izberite ime tiskalnika, nato pa Printer Setup &

Software (Namestitev in programska oprema tiskalnika). Kliknite Add more software (Dodaj

več programske opreme), nato pa Customize Software Selections (Prilagodi izbire

programske opreme) in se prepričajte, da je izbrana možnost OCR.

Ko optično berete izvirnik, morate izbrati vrsto dokumenta v programski opremi, ki ustvarja

besedilo, ki ga je mogoče urejati. Če je besedilo označeno kot slika, se ne pretvori v besedilo.
Če uporabljate ločen program OCR, je ta lahko povezan s programom za obdelavo besedila, ki

ne izvaja nalog OCR. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo, priloženo programu

OCR.
Preverite, ali ste izbrali jezik OCR, ki ustreza jeziku, uporabljenemu za optično prebranii

dokument. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo programu OCR.

Preverjanje izvirnikov

Preverite, ali je izvirnik pravilno naložen.
Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika ali Nalaganje

izvirnikov v podajalnik dokumentov.

Prepričajte se, da dokumenta niste naložili poševno.

Možno je, da programska oprema ne prepozna besedila z majhnimi presledki. Če so na

primer v besedilu, ki ga programska oprema pretvori, manjkajoči ali združeni znaki, bo »rn«

morda zaznala kot »m«.

Kako natančna bo kopija, je odvisno od kakovosti slike, velikosti besedila, zgradbe izvirnika

in kakovosti samega optično prebranega dokumenta. Izvirnik mora biti kakovosten.

Barvna ozadja lahko povzročijo, da so slike v ospredju preveč zbledele.

SLWW

Reševanje težav pri optičnem branju 99

background image

Kakovost optično prebrane slike je nizka

Na optično prebranem dokumentu je vidno besedilo ali slika s hrbtne strani dvostranskega

izvirnika
Pri dvostranskih izvirnikih se lahko besedilo ali slika »prelivata«, če so izvirniki natisnjeni na

papir, ki je pretanek ali prozoren.

Neželene črte
Na stekleni plošči optičnega bralnika je črnilo, lepilo, korekcijska tekočina ali neželena snov.

Poskusite očistiti stekleno ploščo optičnega bralnika
Za več informacij glejte Vzdrževanje tiskalnika.

Optično prebrane slike so poševne (skrivljene)
Mogoče izvirnika niste naložili pravilno. Pri nalaganju izvirnikov v podajalnik dokumentov

uporabite vodili za papir. Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov.
Če želite boljše rezultate, dokumente položite na steklo optičnega bralnika, ne v podajalnik

dokumentov. Za več informacij glejte Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika.

Na optično prebranih slikah so madeži, črte, navpične bele linije ali druge napake

Če je steklena plošča optičnega bralnika umazana, ustvarjena slika ne bo najbolj jasna.
Navodila za čiščenje najdete v razdelku Vzdrževanje tiskalnika.

Napake so lahko na izvirniku in niso posledica optičnega branja.

Velikost je pomanjšana
Nastavitve programske opreme tiskalnika HP so morda nastavljene tako, da zmanjšajo optično

prebrano sliko.
Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev, glejte pomoč za programsko opremo

tiskalnika HP.

Optično branje v e-pošto ni mogoče

Profil za e-pošto ni pravilno nastavljen
Preverite, ali ste v HP-jevi programski opremi navedli veljavne nastavitve strežnika SMTP za

odhodno pošto. Več informacij o teh nastavitvah najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili od

ponudnika e-poštnih storitev.

Pri pošiljanju e-sporočila več naslovnikom ga prejmejo samo nekateri
Morda so e-naslovi napačni ali pa jih e-poštni strežnik ne prepozna. Preverite, ali ste v HP-jevi

programski opremi pravilno vnesli e-poštne naslove vseh prejemnikov e-pošte. Preverite e-

poštni nabiralnik. Morda vam je e-poštni strežnik poslal obvestilo o neuspeli dostavi.

Pošiljanje velikih e-sporočil
Nekateri e-poštni strežniki so nastavljeni tako, da zavračajo e-sporočila, ki presegajo vnaprej

določeno velikost. Morebitna omejitev velikosti je navedena v dokumentaciji, ki ste jo dobili od

ponudnika e-poštnih storitev. Če e-poštni strežnik uporablja tako omejitev, v profilu za odhodno

e-pošto spremenite največjo velikost e-poštnih prilog tako, da bo manjša kot je v e-poštnem

strežniku.

100 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Spletni nasveti za odpravljanje težav in več o tem, kako odpraviti težave z optičnim branjem.

Če si želite ogledati več informacij o tem v spletu, kliknite tukaj. Trenutno to spletno mesto morda ni

na voljo v vseh jezikih.